List/Grid Appar Subscribe RSS feed of category Appar

Prisade satsningen ”Arena för lärande” blir mer tillgängligt

Nu blir Alingsås elevportal ”Arena för lärande” tillgänglig också för vårdnadshavarna. – Syftet är att förenkla familjers kontakt med våra verksamheter och skapa ...

Hjälp ditt barn att upptäcka att det är kul att räkna!

Förlaget edimia står bakom det digitala läromedlet Upptäck Mera Matte som används på många skolor i Sverige. Nu släpper förlaget en app, som ska motivera och hjälpa barn ...

Tekniksprångarna Eric och David löste Hogias parkeringsbrist

Hogia bygger nya kontorslokaler för att på sikt kunna anställa ytterligare 200 personer. Antalet parkeringsplatser kommer att bli fler men redan i dag kan det vara svårt att bli ...

Företaget som ska revolutionera lärandet i världen med unik EdTech plattform

I en intervju på World Economic Forum säger en av världens främsta futuristtalare: ”Jag har sedan en tid tillbaka förutspått att internets största företag år 2030 kommer ...

Mobilearn inför boken Tillsammans för Sverige som ny digital källa

Mobilearn kompletterar sitt befintliga utbud av myndighetsinformation med en ny framtagen bok riktad till utbildning inom samhällsorientering att i digitalt format ingå till landets ...

HUR SKA VI SKYDDA OSS MOT TERRORATTACKER?

Förra måndagen exploderade en bomb på en Ariana Grande konsert i Manchester, Storbritannien, minst 22 personer dog och flera skadades. I skolor i Sverige har allvarliga våldsincidenter ...

Skolskjuts ska vara enkelt

Nyköpings kommun insåg att det är krångligt att ansöka om skolskjuts. Lösningen var en digital process med e-tjänsten Abou. Där hanteras hela kedjan – från ansökan till ...

Plotagon Education fungerar nu på Chromebooks

Sedan januari har man kunnat installera Android-applikationer på Chromebooks, vilket ger möjligheter till mer avancerade typer av program än de man normalt sett kunnat köra via ...

Digitala verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter på Erlaskolan Östra

På Erlaskolan Östra använder elever från förskoleklass och upp till årskurs 6, iPads. Det fungerar väldigt bra för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. De kan bland ...

Höjd likvärdighet genom att Stockholms stad köper in Lexia Provia till alla elever med dyslexi

Att ha dyslexi eller andra språkligt betingade inlärningssvårigheter gör skolarbetet tyngre och svårare för många elever. Det faktum att det dessutom varierar vilket stöd skolorna ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved