List/Grid Pedagogsnack Subscribe RSS feed of category Pedagogsnack

Bättre betyg i hälsosamma klassrum

Ny forskning visar ett samband mellan god inomhusmiljö i skolan och elevers skolresultat. Det statliga stödet för upprustning av skollokaler behöver förbättras och förlängas, ...

Lärare löste problemet med att höras i klassrummet

Lärare riskerar att få röstproblem i klassrum med dålig akustik, eftersom de måste tala högre än vanligt. Det kan orsaka dålig kommunikation med eleverna, men också sjukskrivning ...

Grundskolan i Karlshamns kommun satsar på digitalisering

Uppåt 500 rektorer, lärare och pedagoger som jobbar inom grundskolan (F-9) i Karlshamns kommun ska inleda terminen den 8 augusti med en heldag på temat ”Skolans digitalisering”. Under ...

IT-Pedagogen på seminarium om framtidens utbildning på Almedalsveckan

Caperio Skolpartner bjöd in till ett seminarium i Visby under Almedalsveckan. Det blev en givande sommarförmiddag på restaurang Gutekällaren i Visby där företrädare för Caperio ...

Bra att förskoleklassens roll blir förtydligad- Lärarförbundet kommenterar regeringens förslag om att införa obligatorisk förskoleklass

Lärarförbundet välkomnar regeringens förslag om att införa en obligatorisk förskoleklass och att i samband med detta införa skolplikt. De nuvarande kraven på behörighet och ...

Undervisningen mer inkluderande med digitala läromedel

Fler än 8 av 10 lärare tycker att digitala läromedel är viktiga för att möta elever med särskilda behov. Enligt en LR-rapport kan digitala läromedel bidra till en mer inkluderande ...

Lugn- och ro skolan: Ta in det goda! 4 steg till att koppla om hjärnan

Här får du tips hur du kan aktivera ditt trygghetssystem och fatta klokare och mer långsiktiga beslut. En rädslostyrd hjärna är varken lika effektiv eller smart som en som lärt ...

Back to school

Tillbaka till skolan och bänken igen, dock är det fyra veckor kvar för de flesta. Men tiden går fort, fortare än vad man tror och snart sitter man där förväntansfull igen. Var ...

Hundratals miljoner läggs på dyslexiutredningar – helt i onödan

En helt färsk studie från KTH baserad på siffror från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar att kostnaden för onödiga dyslexiutredningar hos logopeder ligger på mellan ...

”Vi har gjort det läromedel vi själva alltid velat använda”

Lagom till höstterminen lanserar Clio Online 4 nya ämnesportaler för mellanstadiet. Vi tog en kaffe med Mats Nilsson som är teamleader för mellanstadieredaktionen på Bonnier ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved