List/Grid Forskning Subscribe RSS feed of category Forskning

Fem framgångsfaktorer som bidrar till digitaliseringen av skolan

Efter snart två år av det treåriga forskningsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter” har de medverkande skolorna identifierat flera lärdomar. Bland annat vad man som ...

Att tillsammans utveckla digital kompetens

Skolan ska rusta eleverna för en arbetsmarknad och ett samhällsliv som vi bara kan ana konturerna av. Säkert är att både samhällsliv och arbetsmarknad kommer att förutsätta ...

En eftermiddag om tillit och kunskap i en digital värld

Näthat i skolan, fejknyheter och sökalgoritmers betydelse på webben är fenomen vi dagligen stöter på i media. Men vad ligger bakom? Forskare vid Lunds universitet har i det tvärvetenskapliga ...

PISA: Var femte 15-åring känner sig ensam i skolan

Omkring var femte 15-åring känner sig ensam och lika många uppger att de känner sig konstiga och missanpassade i skolan. Endast drygt två av tre elever känner sig hemma i skolan. ...

Sju strategier för hållbar digitalisering presenteras i riksdagen

Den 17 maj kan ledamöterna i Sveriges riksdag lära sig mer om upphandlingar av IT-system. Då presenterar forskare på Högskolan i Skövde sju strategier för hållbar digitalisering ...

Framtidens molnexperter utbildas vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Att lagra data eller program utanför den egna organisationen, så kallad molnlagring eller ”cloud computing” blir allt populärare eftersom det gör att företagen slipper investera ...

12 miljoner till Umeå universitets forskning för framtidens datormoln

Umeå universitet har beviljats 12 miljoner kronor från EU Horizon 2020 för deltagande i två forskningsprojekt som fokuserar på smartare och effektivare resurshantering för framtida ...

Få har koll på personlig data på nätet

Enligt en studie gjord av forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet så är det få personer som känner till hur ens personliga data samlas in, används, delas och hur ...

Guide om algoritmer ska lära fler att vara källkritiska

Fördjupa dina kunskaper om hur världen på nätet fungerar och hur det kommer sig att du ser det du ser i sociala nätverk. Tillsammans med Viralgranskaren och Statens medieråd släpper ...

Onlinekurser i matte inte bästa alternativet för lärare

När svenska elevers resultat i matematik blir allt sämre efterfrågas bättre undervisning där lärarnas kompetensutveckling lyfts fram som en viktig aspekt. I sin avhandling vid ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved