List/Grid Forskning Subscribe RSS feed of category Forskning

Molekylmotorer ska driva biologiska datorer

EU satsar sex miljoner euro på ett nytt forskningsprojekt som ska ta hjälp av biologin för att skapa en helt ny typ av dator – biologiska datorer – som ser ut att kunna bli betydligt ...

Helene Hellmark Knutsson deltar i seminarium om digitaliseringens utmaningar och möjligheter

I dag inleds Kunskap i samverkan, en seminarieserie om samhällsutmaningarna som tar avstamp i regeringens forskningspolitiska proposition. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre ...

Inrego tecknar avtal med Skolverket inför PISA-studie

Skolverket har efter en upphandling valt Inrego som leverantör av IT-utrustning och support i samband med skolstudierna PISA och TIMSS som genomförs under våren 2017. Under två ...

Beskrivningar av molntjänster påverkar vår verklighet

Molntjänster ingår numera ganska självklart i mångas vardag. Vad de flesta nog inte tänker på är att hur vi pratar om dessa tjänster hänger ihop med hur de faktiskt uppfattas ...

Studie om hemmasittare ska ge kunskap i komplext ämne

Runt om i Sverige finns barn och unga som inte går till skolan. Samtidigt som antalet ”hemmasittare” verkar öka, saknas tillräcklig forskning, kunskap och samverkan kring barnen ...

Mer än varannan svensk förälder oroar sig över att deras barn mobbas på nätet

En nyligen genomförd undersökning av Norton by Symantec avslöjar att sju av tio föräldrar i Sverige (70 procent) är oroliga över sina barns säkerhet på nätet. Nästan hälften ...

Robotar i skolan – men vem lär vem?

I ett nytt forskningsprojekt om robotar i skolan ska barn få agera lärare till en robot som programmeras som “den ideala eleven” – det vill säga är nyfiken, frågvis ...

Nya vägar till lärande med virtuella laboratorier och kalkylerade utsläpp

Genom att använda digital teknologi i skolans miljöundervisning blir komplexa analyser och observationer åtkomliga på nya sätt. Samtidigt är de digitala redskapen långt ifrån ...

Ny forskning studerar mobilen i klassrummet

Nästan alla svenska gymnasieungdomar har en smart telefon. Att de används öppet i klassrummen är känt, men till vad och hur? Vid Karlstads universitet startar nu en ny studie ...

Nytt samarbete stärker både skolan och lärarutbildningen

Uppsala universitets lärarutbildning och Uppsala kommun inleder vid starten av vårterminen ett fördjupat samarbete som kommer att ge lärarstudenter mer tid på plats i skolan. Samarbetet ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved