List/Grid Politik Subscribe RSS feed of category Politik

Lärarförbundet kritiserar regeringens förslag om tidigt stöd i skolan: ”Tar inte hand om grundproblemet”

Fler obligatoriska prov och tester och fler åtgärdsplaner innebär inte automatiskt att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara ...

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Elever ska få rätt stöd i rätt tid. Att alla elever får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna ...

Bra att förskoleklassens roll blir förtydligad- Lärarförbundet kommenterar regeringens förslag om att införa obligatorisk förskoleklass

Lärarförbundet välkomnar regeringens förslag om att införa en obligatorisk förskoleklass och att i samband med detta införa skolplikt. De nuvarande kraven på behörighet och ...

Lekolar i Almedalen: I princip alla upphandlare har tagit till sig begreppet Giftfri Förskola

Almedalsveckan är i full gång. På Naturskyddsföreningens seminarium ”Kemikaliesmart upphandling – det funkar!” är Lekolars miljö- & kvalitetschef Pierre Lennartsson ...

Låt fler elever med språkstörning få stöd!

Afasiförbundet/Talknuten menar att fler elever med språkstörning kan få adekvat stöd i skolan genom att regionala nav med specialkompetens kring språkstörning bildas. Vi styrker ...

Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står det i Skollagen. Under politikerveckan i Almedalen håller Högskolan i Borås ett seminarium om varför ...

Lärarbristen har ett fast grepp om Sverige! Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Arbetsförmedlingen

Det råder en allvarlig lärarbrist i Sverige. Det bekräftar även den senaste rapporten från Arbetsförmedlingen. Dessutom blir krav på en gymnasieexamen en viktigare förutsättning ...

Lagrådsremiss om digitalisering av nationella prov

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss (Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala) med förslag om att digitalisera de nationella proven i skolan. Syftet är ...

Alla kommuner är med – gratis sommarlovsaktiviteter i hela Sverige 2017

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fördelat bidrag till landets samtliga kommuner för gratis sommarlovsaktiviteter för årets sommarlov.  Landets kommuner ...

[Krönika] Digitala läromedel kan bli en katastrof

För några decennier sedan köpte skolorna nya läroböcker i samtliga ämnen till alla elever, varje läsår. Böcker som eleverna fick behålla som gåva. En tillgång som eleven ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved