List/Grid SFI Subscribe RSS feed of category SFI

MDH utbildar regionens skolor inom nyanländas lärande

Mälardalens högskolas (MDH) breda kompetens kring nyanländas lärande och svenska som andraspråk tas till vara av Skolverket som gett högskolan i uppdrag att ge flera kurser för ...

Mobilearn inför boken Tillsammans för Sverige som ny digital källa

Mobilearn kompletterar sitt befintliga utbud av myndighetsinformation med en ny framtagen bok riktad till utbildning inom samhällsorientering att i digitalt format ingå till landets ...

Mobilearn når större målgrupp med utökat språkutbud och inför tigrinja i tjänsten

Eritreaner var efter syrier den största gruppen som sökte asyl i Sverige under 2016. Tigrinja talas av nära 9 miljoner människor i Eritrea samt i norra Etiopien. Mobilearn lanserar ...

Youmo.se – om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända på flera språk

Igår lanserades Youmo.se, den nya webbplatsen om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Youmo kommer finnas på arabiska, dari, somaliska och tigrinska, samt lätt ...

Nyanlända ska lära sig svenska med nytt spel

Sweet City fokuserar på att hjälpa till att uttrycka åsikter och kommunicera i olika situationer på svenska. Spelet blir ett motiverande och flexibelt studiematerial som kan spelas ...

Fortsatt gratis svenskundervisning för asylsökande 2017

Folkuniversitetet lanserar nu en Facebook-kampanj för att nå nya deltagare till kostnadsfria kurser i svenska språket. 2017 fortsätter Folkuniversitetet att bedriva kurser i svenska ...

Mobilearn gör elever aktiva på lektionen

Utbildningsföretaget Omsorgslyftet utbildningar i Nacka använder Mobilearn i samhällsundervisningen. Samhällskommunikatör och SFI-lärare, Lina Al-Sammarie, berättar varför ...

Mobilearn först i världen med uppläsning av svensk samhällsinformation på persiska

Mobilearn lanserar nu tillsammans med ReadSpeaker, som första tjänst i världen, uppläsning av sitt innehåll på persiska i mobilen. Persiska Farsi talas främst i Iran, Afghanistan ...

Sweet City – ett nytt och roligt lärspel i svenska som andraspråk (SVA)

Rekordmånga nyanlända elever befinner sig idag ute i de svenska skolorna. De kommer från olika platser och har olika skolbakgrund. Att lära alla svenska och integrera dem i den ...

Gratis digital ämnesportal från Bonnier stöttar nyanlända elever i förberedelseklass

Sverige har tagit emot omkring 50 000 nyanlända barn i skolåldern under 2015. Det ställer stora krav på svenska skolor och lärare. För att underlätta steget in i både skolan ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved