List/Grid SFI Subscribe RSS feed of category SFI

Husam fick sin personlighet tillbaka efter att han läst SFI

Husam Stita flyttade till Sverige från Qatar tillsammans med sin mamma och bror för två år sedan. Han har både studerat SFI och engelska på Hermods. Den pratglade och sportintresserade ...

Liber förvärvar Unis för sfi-läromedel i världsklass

Liber förstärker den digitala portföljen med att förvärva läromedelsutvecklaren Unis. Tillsammans intar man en stark position på läromedelsmarknaden för sfi, utbildning i ...

SFI är nyckeln till hela Sveriges integration – nu krävs rejäla åtgärder! Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Skolverket

I torsdags presenterade Skolverket statistik över elever och kursdeltagarnas utbildnings- och provresultat på SFI-undervisningen. Sedan 2007 har antalet elever mer än fördubblats, ...

MDH utbildar regionens skolor inom nyanländas lärande

Mälardalens högskolas (MDH) breda kompetens kring nyanländas lärande och svenska som andraspråk tas till vara av Skolverket som gett högskolan i uppdrag att ge flera kurser för ...

Mobilearn inför boken Tillsammans för Sverige som ny digital källa

Mobilearn kompletterar sitt befintliga utbud av myndighetsinformation med en ny framtagen bok riktad till utbildning inom samhällsorientering att i digitalt format ingå till landets ...

Mobilearn når större målgrupp med utökat språkutbud och inför tigrinja i tjänsten

Eritreaner var efter syrier den största gruppen som sökte asyl i Sverige under 2016. Tigrinja talas av nära 9 miljoner människor i Eritrea samt i norra Etiopien. Mobilearn lanserar ...

Youmo.se – om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända på flera språk

Igår lanserades Youmo.se, den nya webbplatsen om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Youmo kommer finnas på arabiska, dari, somaliska och tigrinska, samt lätt ...

Nyanlända ska lära sig svenska med nytt spel

Sweet City fokuserar på att hjälpa till att uttrycka åsikter och kommunicera i olika situationer på svenska. Spelet blir ett motiverande och flexibelt studiematerial som kan spelas ...

Fortsatt gratis svenskundervisning för asylsökande 2017

Folkuniversitetet lanserar nu en Facebook-kampanj för att nå nya deltagare till kostnadsfria kurser i svenska språket. 2017 fortsätter Folkuniversitetet att bedriva kurser i svenska ...

Mobilearn gör elever aktiva på lektionen

Utbildningsföretaget Omsorgslyftet utbildningar i Nacka använder Mobilearn i samhällsundervisningen. Samhällskommunikatör och SFI-lärare, Lina Al-Sammarie, berättar varför ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved