List/Grid Förskola Subscribe RSS feed of category Förskola

Välkommen till en konferens om förskolans utveckling

Antalet 1–5-åringar i Stockholm fortsätter att öka under de närmaste åren och 2021 beräknas antalet barn i förskolan vara 53 000. Den 14 och 15 juni samlas ledande forskare, ...

Grow Forest – spelapp om skogsbruk för barn

Södra lanserar i samband med Elmia Wood en spelapp för barn – Grow Forest. I spelet får barnen följa huvudkaraktären Banja och skapa ett levande och hållbart samhälle med hjälp ...

Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa attityder

Barn som går på förskolor där man tillämpar normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn. De är också mer intresserade att leka med nya barn av ...

Här lär sig 6-åringar programmering

Skolverket vill att barn lär sig programmering i skolan. Först ut på Mariebergsskolan i Umeå är förskoleklasserna som startade sin programmeringsresa redan hösten 2016. Eleverna ...

Förskolans dag 18 maj: ”Barnens lärande i förskolan är helt beroende av kompetent och välutbildad förskolepersonal”

Den 18 maj firas Förskolans dag för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för barnen. ...

Digitalisering på schemat – nutidens lärande i förskola och grundskola

Den 18 maj arrangerar Vetenskapsfestivalen en helt kostnadsfri heldagskonferens om digitalisering och digital kompetens för lärare i förskola och grundskola. Konferensen arrangeras ...

18 000 elever deltar i Pantresan – Pantameras digitala miljötävling

Med tävlingen och utbildningspaketet Pantresan har Pantamera utbildat och inspirerat elever från förskoleklass till årskurs sex kring miljö- och återvinningsfrågor i över tio ...

Fortnox sponsrar Friends

Fortnox, Sveriges ledande leverantör av webbaserade affärssystem för mindre företag, redovisningsbyråer och organisationer, har valt att bli företagsvän till barnrättsorganisationen ...

Ohållbart att lärartätheten i förskolan försämras – Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Skolverket

Idag presenterade skolverket siffror som visar att barngrupperna i förskolorna minskar men på bekostnad av lärartätheten. Lärarbristen slår brett i hela skolsystemet och problemen ...

Fler behöriga barnskötare i förskolan med ny utbildning

I samarbete med Hermods har AcadeMedias förskolor tagit fram en utbildning som ska göra outbildade barnskötare behöriga på bara sex månader. Utbildningen är på distans och inför ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved