List/Grid Gymnasium Subscribe RSS feed of category Gymnasium

KUNSKAP GER UNGA KRAFT MOT NÄTHAT

Kan empati motverka hat och rasism på nätet? Frågan står i centrum då stiftelserna Teskedsorden och Raoul Wallenberg Academy möts i Almedalen för att lyfta ett av vår tids viktigaste ...

”Med digitala läromedel har jag allt på samma plats”

Att ta steget från den fysiska boken till helt digitala läromedel var naturligt för gymnasieläraren Roland Johansson. Nu har han allt kursinnehåll samlat på ett ställe och interaktiva ...

Höga samhällskostnader för unga som inte klarar skolan

En av tio elever i Sverige klarar inte gymnasiet. Den samlade samhällskostnaden för detta uppgår till över 53 miljarder kronor, enligt en rapport som Skandias stiftelse Idéer för ...

Formativ bedömning svårt för lärare, men positivt för elevernas inlärning

Att använda formativ bedömning i matematikundervisningen är inte okomplicerat att genomföra för läraren. Ska eleverna också få möjligheter att själva reglera sitt lärande ...

Studentkortet samarbetar med Läxhjälpen

Rabattkortföretaget Studentkortet stöttar Stiftelsen Läxhjälpen för att skapa de bästa förutsättningarna för ungdomar att gå ur grundskolan med behörighet till gymnasiet. ...

Digitala läromedel i engelska öppnar nya dörrar

Med digitala läromedel i språk kan elever göra digitala resor i både språk och kultur, samtidigt som de kan träna kommunikation på nya sätt. Det menar Anna Nyman, läromedelsutvecklare ...

Ny forskning: Inställningen till skolan påverkar betygen

Elevers inställning till och avsikter med sina gymnasiestudier påverkar hur de presterar i skolan, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet. – De som har intentionen ...

Biblioteken viktiga för digital kunskap – men saknar tydligt uppdrag

80 procent av folkbiblioteken gör insatser för att för att öka medborgarnas digitala delaktighet. Men fortfarande saknas ett tydligt uppdrag för biblioteken att utföra detta viktiga ...

Viktigaste kriterierna för kvalitet i gymnasieskolan!

Vi frågade ett stort antal gymnasielärare i Sverige vilka kriterier de anser är de viktigaste för kvalitet i gymnasieskolan. De flesta svarade att lärarna behöver vara behöriga. ...

Teach for Sweden och Mellby Gård inleder samarbete för en likvärdig skola

Svensk skola står inför flera stora utmaningar, bland annat en akut lärarbrist men också en ökad ojämlikhet. I dialogen om dessa utmaningar och framtida konsekvenser för samhället ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved