Ökande problem med nätkränkningar bland elever

Elaka kommentarer, olovliga bildpubliceringar och hot.

Över hälften av alla mellan- och högstadielärare i Sverige uppger att skolan de jobbar på har problem med nätkränkningar och nätmobbning bland eleverna. Fler anser att problemen blivit vanligare än tvärt om. Samtidigt tyder resultaten på att mörkertalet är stort och att de flesta fall av nätmobbning aldrig kommer till lärarnas kännedom.
Över hälften av alla mellan- och högstadielärare (54%) uppger att skolan där de arbetar har problem med nätkränkningar eller nätmobbning bland eleverna. Ju högre upp i årskurserna man kommer desto vanligare blir det. Det visar en ny undersökning med 1 500 mellan- och högstadielärare som Lärarbarometern har gjort på uppdrag av Telenor. Enligt lärarna rör det sig främst om kränkande kommentarer i sociala medier men även om olovlig publicering och delning av bilder och filmer, mobbning och hot.

– Vi vet från våra tidigare undersökningar att tre av tio mellan- och högstadieelever har blivit utsatta för nätkränkningar det senaste året och att sju av tio vill prata mer i skolan om livet på nätet. Det indikerar att problemen är ännu större än lärarna känner till. Pedagoger på skolorna gör ett fantastiskt jobb för att handskas med detta men måste få förutsättningar att göra mer, säger Lina Sundqvist, ansvarig för Telenors initiativ Nätprat.

En av tre lärare (33%) uppger att det har blivit vanligare med nätkränkningar och nätmobbning bland eleverna de senaste två terminerna. Hälften tycker att det ligger på samma nivå.

För lite nätprat i skolorna
Fler än sju av tio lärare (75%) pratar med sina elever minst någon gång i månaden om nätmobbning och nätkränkningar. Sex av tio (64%) uppger att skolan de jobbar på proaktivt tar upp de här frågorna med eleverna minst en gång per termin. Men trots det kvarstår alltså stora utmaningar. Uppskattningsvis drygt 1 000 skolor (22%) uppger dessutom att deras skola aldrig eller sällan tar upp dessa frågor.

– Vi levererar internet till tusentals barn och skolor runt om i landet. Med det kommer ett ansvar. Med vårtlektionsmaterial Nätpratsläxan vill vi främja dialogen i skolan mellan vuxna och barn om livet online för att motverka mobbning och kränkningar, så att mobilen och nätet inte missbrukas utan förblir verktyg som skapar positiva möjligheter, säger Lina Sundqvist.

Nätpratsläxan – tar in nätpratet både hemma och i klassrummen
Telenor och den ideella organisationen Surfa Lugnt har lanserat det kostnadsfria utbildningsmaterialet Nätpratsläxan för årskurs 4-9 som en del av sitt initiativ Nätprat. Nätpratsläxan består av två lektioner och en läxa i form av ett digitalt quiz som barnen skapar om sitt liv på nätet och ger till sina föräldrar. Materialet går igenom allt från vilka konsekvenser nätkränkningar kan ge straffrättsligt till vad man gör om man ser att någon råkar illa ut på nätet. Nätpratsläxan är framtaget i samråd med lärare och elever och ska hjälpa skolor att förebygga nätmobbning och nätkränkningar.