Om IT-Pedagogen

IT-Pedagogen är en webbtidning. Vi skriver om skola, pedagogik och lärande med utgångspunkt i den digitala värld dagens unga växer upp i. Barn och ungdomar har teknik och redskap integrerade i sin vardag som skolan aldrig tidigare behövt förhålla sig till.

Vi står som en informatör och oberoende granskare i gapet mellan tekniken och pedagogiken. Utifrån frågeställningar om hur dessa har, kan och borde närma sig varandra skriver vi om arbetsverktyg, pedagogiska metoder, om aktuell forskning och teknikens utveckling.

IT-Pedagogen finns alltså som en hjälpande hand, en inspiration och som en kritisk granskare i förhållandet mellan utbildning och digitalisering. Mellan teknik och lärande. Vi pratar, debatterar, frågar och ser på statistik. Vi skriver personporträtt, case, krönikor, granskande reportage och ger läsaren utbilckar – för hur ser det egentligen ut i andra länder?

Syfte
IT-Pedagogen ska hjälpa aktörer inom skolan att förhålla sig till IT och teknik, att förstå det och hitta effektiva metoder att använda sig av det för att nå barn och ungdomar genom deras egna kanaler. Webbtidningen ska också inspirera, granska och finnas till för läsarens behov och frågor.

För vem
IT-Pedagogen riktar sig till pedagoger inom förskola upp till lärare på gymnasienivå. Vi tror också att tidningen är av intresse för personer med andra roller och inflytande i skolans värld.

Hur vi arbetar
IT-Pedagogen är en oberoende webbaserad tidning som producerar material utifrån redaktionens egna prioriteringar och val. Våra intäkter kommer från annonser och sponsoravtal. En sponsor är en aktör som vill vara med och stödja oss dels genom att lämna ekonomiskt stöd, dels genom att regelbundet själv bidra med material i olika former som publiceras på nättidningen. Allt sponsorrelaterat material är noga märkt för att undvika tveksamheter hos läsaren om vem som är avsändare.

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare, Affärschef
Mobil: 073-041 62 34
Mejl: annika@it-pedagogen.se

Alexander Guldroth
KAM, Affärsutvecklare
Mobil: 070-975 40 82
Mejl: alexander@it-pedagogen.se

Besöksadress:
IT-Pedagogen.se/aha IT-Media AB
Sandhamnsgatan 63B, 3tr 115 28 Stockholm