Det Senaste

Sveriges Skolledarförbund ser positivt på skolans digitalisering

Sveriges Skolledarförbund ser positivt på skolans digitalisering, jag ser med tillfredsställelse på politiska initiativ för en nationell strategi för skolans digitalisering. En ...

Ungas berättelser lyfts genom film och foto

Under sommaren kommer ett 60-tal ungdomar i Stockholm få chansen att göra sina röster och berättelser hörda genom film och foto i projektet Filmsommar 2.0. Satsningen är ett ...

“Grej of the day”-Micke är Sveriges bästa lärare

För att lyfta frågan om höjda lärarlöner och vikten av duktiga och inspirerande lärare ger Sydsvenska Industri- och Handelskammaren en motiverande lärare ett pris på 10 000 ...

Pris för innovativt skolprojekt i Sundsvall

Pris för innovativt skolprojekt i Sundsvall, ett projekt på Samhällsvetarprogrammet på Sundsvalls gymnasium har tilldelats Stiftelsen företagarnas pris. I ett pressmeddelande berättar ...

Gleerups testar nya arbetssätt i skolan

Gleerups deltar i en av fem testmiljöer som nu får finansieringsstöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Testmiljöerna ska utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan. ...

En miljon utlånade e-böcker från Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek firar i veckan att de lånat ut en miljon e-böcker från sina arkiv. De började låna ut e-böcker redan 2001 började, och efter spänd väntan blev den ...

3D-skrivare i klassrummet kombinerar historia och modern teknologi

3D-skrivare i klassrummet kombinerar historia och modern teknologi. I ett ämnesöverskridande projekt i samhällsvetenskap, norska och matematik har en skola i Bergen rest tillbaka ...

Skolor i Stockholm deltar i Sveriges första goIT-program

Skolor i Stockholm deltar i Sveriges första goIT-program. Under gårdagen, 20e april, presenterade TCS (Tata Consultancy Services) ett gemensamt pro bono-initiativ tillsammans med ...

Vinnare under SETT-Dagarna

Vinnare under SETT-Dagarna Under SETT-dagarna anordnade IT-Pedagogen en tävling som nu är avslutad. Lotta Kempe från Linköping och Felicia Coskum från Göteborg har vunnit varsin ...

Omotiverade elever förklarar inte PISA-tappet

Vad är egentligen anledningen till att svenska elever presterade så mycket sämre i PISA-mätningen 2012 än i tidigare mätningar? En teori som flitigt framförts är att svenska ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved