Det Senaste

Sveriges första skola för animation, Diagonalakademin, byter namn till Animationsakademien

Diagonalakademin har under åren etablerat sig som en utbildning inom animation och experimentfilm. Nu vill vi att namnet ska spegla verksamheten och det fält vi verkar inom ännu ...

Nytt bidrag för bättre ljus i skolan

En god ljusmiljö är en förutsättning för att vi kan utföra våra arbetsuppgifter på ett bra sätt. I skolan har den fysiska miljön och belysningen dessutom en stor betydelse ...

Miljonsatsning på förbättring för lärare

Barn- och ungdomsnämnden satsar cirka 5 miljoner kronor  på att förbättra arbetsmiljön för lärare. Lärares arbetssituation har förändrats under de senaste 20-30 åren. Bland ...

Appar, spel och grön IT nya framtidsutbildningar på Campus

Kommer nästa stora succé-app att skapas i Skellefteå? Eller blir det kanske en student här som får en snilleblixt om hur gigantiska miljövinster kan göras med en ny IT-lösning? ...
Open Source

Öppen källkod?

En vanlig missuppfattning är att slutna system, så kallade proprietära, är bättre och säkrare än system där man kan se hur de är programmerade. För om källkoden är tillgänglig ...

Federationslösningar underlättar för Boden

Digitaliseringen inom skolan slår nu igenom, vilket innebär att både antal och utbud av digitala tjänster efterfrågas i allt större utsträckning. –Därför är min förhoppning ...

Kodcentrum och Microsoft samlade i helgen 50 tal barn på sitt första Barnhack

I helgen genomfördes Kodcentrum sitt första barnhack tillsammans med Microsoft. Vi fick möjligheten att följa 50 tal barn, några utav dem var Nora Baxivanos, Mahdy samt Daryan och ...

Utveckling av test för mätning av informationssöknings-kompetens

Informationssökning är en av de vanligaste aktiviteterna i svensk skola och läroplanen föreskriver att skolan ska ansvara för att eleverna i grundskolan ska lära sig att ”använda ...

Makerspace i Turkiet vill lyfta digitaliseringens roll för barns rättigheter och utveckling

Projektet Children Make startade 2014 som ett samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT och Svenska Institutet. Då sattes ett pilotprojekt upp i Serbien. Nu fortsätter projektet ...

Danmark i digital framkant

Danmark satsar på den digitala utvecklingen i skolan har länge pekats ut som ett lyckat exempel. Man har bland annat satsat hårt på att använda digitala läromedel, en diskussion ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved