Det Senaste

Gleerups testar nya arbetssätt i skolan

Gleerups deltar i en av fem testmiljöer som nu får finansieringsstöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Testmiljöerna ska utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan. ...

En miljon utlånade e-böcker från Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek firar i veckan att de lånat ut en miljon e-böcker från sina arkiv. De började låna ut e-böcker redan 2001 började, och efter spänd väntan blev den ...

3D-skrivare i klassrummet kombinerar historia och modern teknologi

3D-skrivare i klassrummet kombinerar historia och modern teknologi. I ett ämnesöverskridande projekt i samhällsvetenskap, norska och matematik har en skola i Bergen rest tillbaka ...

Skolor i Stockholm deltar i Sveriges första goIT-program

Skolor i Stockholm deltar i Sveriges första goIT-program. Under gårdagen, 20e april, presenterade TCS (Tata Consultancy Services) ett gemensamt pro bono-initiativ tillsammans med ...

Vinnare under SETT-Dagarna

Vinnare under SETT-Dagarna Under SETT-dagarna anordnade IT-Pedagogen en tävling som nu är avslutad. Lotta Kempe från Linköping och Felicia Coskum från Göteborg har vunnit varsin ...

Omotiverade elever förklarar inte PISA-tappet

Vad är egentligen anledningen till att svenska elever presterade så mycket sämre i PISA-mätningen 2012 än i tidigare mätningar? En teori som flitigt framförts är att svenska ...

Inte alltid bättre utomlands

Det är lätt att tro att svenska lärare befinner sig långt ned på stegen när det gäller IKT i skolan. Men när man läser forskarstudien Investigating teachers’ adoption ...

”Programmeringskunskapen riskerar att försvinna hos nästa generation”

Att lära barn tänka i logiska följder – så kallade algoritmer ger barn ett grundläggande matematiskt tankesätt. Det kan och borde man börja med redan i förskolan, menar Agneta ...

Stora skillnader i hur rektorer och lärare ser på digitalisering

Stora skillnader i hur rektorer och lärare ser på digitalisering. En majoritet av lärare i svenska skolor i årskurserna sex till nio tycker att de har otillräckliga kunskaper om ...

Fröken Flipps helt flippade klassrum

För lite drygt två år sedan var Lotta ”Fröken Flipp” Karlsson på en föreläsning i Helsingborg. Den handlade om det flippade klassrummet. Lotta hade ända sedan lgr11* implementerades ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved