SKOLPARTNER

Image result for nok.se

Förlaget Natur & Kultur
Är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.