SKOLPARTNER

Spendido
Spendido är en interaktiv webbaserad lektion skapad för lärare i syfte att utbilda unga i sund privatekonomi.

Spendido är ett initiativ av Intrum Justitia i syfte att minska skuldsättningen bland unga, och vårt sätt att hjälpa och förbereda nästa generation för samhället som det ser ut idag.

______________________________________________________________________________________________________
Image result for nok.se

Förlaget Natur & Kultur
Är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

 ______________________________________________________________________________________________________
Image result for caperio

Caperio
Är ett svenskt IT-bolag. Med unik laganda och kompromisslös leveranskvalité skapar vi produktivitet och lönsamhet för våra kunder.

Caperio etablerades år 2000. Vår ledstjärna under alla dessa år har varit att erbjuda företag, organisationer och myndigheter Sveriges bästa leverans inom IT-infrastruktur.

Oavsett var ni befinner er hjälper vi er att ta fram en strategi som bygger på era styrkor, åtgärdar eventuella brister och tar vara på möjligheterna fullt ut för att effektivisera, stärka och säkra er IT på samtliga nivåer.

Caperio är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!  Radars stora undersökning (be)visar att Caperio skapar operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder.

______________________________________________________________________________________________________