List/Grid Tag Archives: David Hübinett

Tyréns har skapat ett nytt pedagogiskt center i Skellefteå

Sverige står inför en stor kompetensbrist inom tekniska och naturvetenskapliga yrken. Skellefteå som är en industri– och teknikberoende stad har tagit detta på allvar. Tillsammans ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved