List/Grid Tag Archives: digitala läromedel

Fler elever än någonsin använder digitala läromedel

Den snabbt ökande användningen av digitala läromedel innebär att det i år är det fler elever än någonsin som kommer att logga in i ett digitalt läromedel. Lärare och elever ...

Undervisningen mer inkluderande med digitala läromedel

Fler än 8 av 10 lärare tycker att digitala läromedel är viktiga för att möta elever med särskilda behov. Enligt en LR-rapport kan digitala läromedel bidra till en mer inkluderande ...

[Krönika] Digitala läromedel kan bli en katastrof

För några decennier sedan köpte skolorna nya läroböcker i samtliga ämnen till alla elever, varje läsår. Böcker som eleverna fick behålla som gåva. En tillgång som eleven ...

”Med digitala läromedel har jag allt på samma plats”

Att ta steget från den fysiska boken till helt digitala läromedel var naturligt för gymnasieläraren Roland Johansson. Nu har han allt kursinnehåll samlat på ett ställe och interaktiva ...

Går vi från digitala till virtuella klassrum?

I takt med att fler skolor väljer digitala läromedel talas det nu om nästa steg – den helt virtuella undervisningen. Är vi på väg från det digitala till det virtuella klassrummet, ...

Digitala läromedel i engelska öppnar nya dörrar

Med digitala läromedel i språk kan elever göra digitala resor i både språk och kultur, samtidigt som de kan träna kommunikation på nya sätt. Det menar Anna Nyman, läromedelsutvecklare ...

Efterfrågan på digitala läromedel ökar snabbt

Digitaliseringen av svensk skola går framåt och användningen av digitala läromedel ökar i snabb takt. Detta märktes inte minst under SETT-mässan i Stockholm som hade större ...

Lärare och skolledare samlades på SETT på Kistamässan för att kolla in det senaste – även VR för pedagoger

SETT 2017 rullade igång med kraft på Kistamässan även den här gången. Man räknade med 8 500 besökare under de tre dagar som mässan pågick och det var hela 135 utställare. ...

Ryberg vill bjuda in världen till klassrummet med digital undervisning

I mars i år beslutade regeringen att förstärka skolans styrdokument, i syfte att bland annat ge lärare förutsättningar för att stärka elevernas digitala kompetens. Eleverna ...

Skolon och Sanoma Utbildning inleder samarbete som förenklar användningen av digitala läromedel

Samarbetet mellan Skolon och Sanoma Utbildning ger lärare och elever förenklad tillgång till hundratals kvalitativa digitala läromedel som är några av Sveriges mest populära. – ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved