List/Grid Tag Archives: fjärrundervisning

Fjärrundervisning öppnar för nya möjligheter

Stockholmslärare ska i framtiden kunna undervisa framför en kamera på en skola, medan eleverna samtidigt följer lektionen på en skärm på en annan skola.Tekniska hjälpmedel ska ...

På väg mot Fjärrundervisning

Det var temat för den andra workshopen av fyra inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som hölls 1 december i Folkets hus i Umeå. Det ...

Nu kan lärare i Kina och Sverige fjärrstyra undervisningen från andra sidan jordklotet

För att lyfta lärares yrkesskicklighet och passion att lära ut lanseras idag ”Teach Reach”. Ett nytt digital skolinitiativ som med hjälp av teknik ska inspirera lärare världen över ...

Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

Projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever är ett samarbete mellan Interactive Institute, Ifous och Umeå universitet, som syftar till att öka kunskapen ...

Professionell studiehandledning via fjärrundervisning

UtvecklingsPorten kompletterar skolans undervisning med studiehandledning, obligatorisk kartläggning och modersmålsundervisning till barn och ungdomar på grund- och gymnasienivå. Företaget ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved