List/Grid Tag Archives: lärande

Elevledda utvecklingssamtal skapar motivation och synliggör lärandet för eleven

Att elever känner sig motiverade och engagerade i sitt eget lärande är väl ett scenario som många strävar emot. På Erlaskolan Östra arbetar man med elevledda utvecklingssamtal ...

Rasten – ett gyllene tillfälle till att fortsätta ta till vara på den pedagogiska kompetensen

Rasten utgör cirka 20 procent av elevers skoldag. Det är ofta en outnyttjad arena för pedagogiska möten med barnen. Att skapa en lugn och trygg miljö, där man hjälper elever ...

Digitala verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter på Erlaskolan Östra

På Erlaskolan Östra använder elever från förskoleklass och upp till årskurs 6, iPads. Det fungerar väldigt bra för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. De kan bland ...

Fullt fokus på lärarna och det kollegiala lärandet den 3-5 maj på Kistamässan

Laddad med 110 föreläsningar och 143 utställare är det nu åter dags för den sjätte upplagan av SETT, Skandinaviens största mötesplats för det moderna och innovativa lärandet, ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved