List/Grid Tag Archives: Lärarförbundet

Lärarförbundet kritiserar regeringens förslag om tidigt stöd i skolan: ”Tar inte hand om grundproblemet”

Fler obligatoriska prov och tester och fler åtgärdsplaner innebär inte automatiskt att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara ...

Bra att förskoleklassens roll blir förtydligad- Lärarförbundet kommenterar regeringens förslag om att införa obligatorisk förskoleklass

Lärarförbundet välkomnar regeringens förslag om att införa en obligatorisk förskoleklass och att i samband med detta införa skolplikt. De nuvarande kraven på behörighet och ...

Nästan 18000 studenter är antagna till lärarutbildningen

Det är fler studerande än väntat som antas till speciallärar- och specialpedagogutbildningarna, samt för fritidshem, grundlärar- och förskollärarutbildningarna. Detta är ...

Attraktivare Lärarförbund med stöd från C.A.G

C.A.G agerar beställarstöd åt Lärarförbundet inför upphandling av nytt IT-system. Det nya systemet ska förbättra processerna för internkommunikation och hjälpa Lärarförbundet ...

Lärarbristen har ett fast grepp om Sverige! Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Arbetsförmedlingen

Det råder en allvarlig lärarbrist i Sverige. Det bekräftar även den senaste rapporten från Arbetsförmedlingen. Dessutom blir krav på en gymnasieexamen en viktigare förutsättning ...

SFI är nyckeln till hela Sveriges integration – nu krävs rejäla åtgärder! Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Skolverket

I torsdags presenterade Skolverket statistik över elever och kursdeltagarnas utbildnings- och provresultat på SFI-undervisningen. Sedan 2007 har antalet elever mer än fördubblats, ...

En delseger för bättre skolresultat- men för att gå i mål krävs mod för ett omfattande helhetsgrepp!

Nu smyger regeringen igenom den första delen av Skolkommissionens viktiga förslag. Det gör man med en 1,5 miljarder stor satsning på skolor i socioekonomiskt tuffa områden. – ...

Lärarförbundet kommenterar utredningen om attraktivare skolprofessioner

Idag presenterades delbetänkandet till utredningen ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”. Lärarförbundet gläds åt att utredaren lyssnat till många av våra ...

Ny rapport från Lärarförbundet om nationella prov – Mer jobb för lärarna, mindre undervisning för eleverna

Maj månad är kulmen på lärarnas hårda arbetsbelastning. De nationella proven har pågått under hela terminen, men i maj ska både rättning och betygsättning slutföras. En ny ...

Hög elevomsättning och få behöriga lärare i SFI-Ny rapport från Lärarförbundet om den svenska vuxenutbildningen

En av tre tonåringar klarar idag inte gymnasiet, det är ett allvarligt hot mot Sverige som kunskapsnation. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder för många en andra chans. Men ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved