List/Grid Tag Archives: Lärarförbundet

SFI är nyckeln till hela Sveriges integration – nu krävs rejäla åtgärder! Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Skolverket

I torsdags presenterade Skolverket statistik över elever och kursdeltagarnas utbildnings- och provresultat på SFI-undervisningen. Sedan 2007 har antalet elever mer än fördubblats, ...

En delseger för bättre skolresultat- men för att gå i mål krävs mod för ett omfattande helhetsgrepp!

Nu smyger regeringen igenom den första delen av Skolkommissionens viktiga förslag. Det gör man med en 1,5 miljarder stor satsning på skolor i socioekonomiskt tuffa områden. – ...

Lärarförbundet kommenterar utredningen om attraktivare skolprofessioner

Idag presenterades delbetänkandet till utredningen ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”. Lärarförbundet gläds åt att utredaren lyssnat till många av våra ...

Ny rapport från Lärarförbundet om nationella prov – Mer jobb för lärarna, mindre undervisning för eleverna

Maj månad är kulmen på lärarnas hårda arbetsbelastning. De nationella proven har pågått under hela terminen, men i maj ska både rättning och betygsättning slutföras. En ny ...

Hög elevomsättning och få behöriga lärare i SFI-Ny rapport från Lärarförbundet om den svenska vuxenutbildningen

En av tre tonåringar klarar idag inte gymnasiet, det är ett allvarligt hot mot Sverige som kunskapsnation. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder för många en andra chans. Men ...

Ohållbart att lärartätheten i förskolan försämras – Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Skolverket

Idag presenterade skolverket siffror som visar att barngrupperna i förskolorna minskar men på bekostnad av lärartätheten. Lärarbristen slår brett i hela skolsystemet och problemen ...

Lärarbristen slår hårdast mot utsatta skolor – skillnader i andel behöriga ökar

Andelen behöriga lärare i socioekonomiskt svaga områden blir allt färre. Lärarförbundet kan idag med en dagsfärsk rapport, byggda på dagens siffror från Skolverket, visa hur ...

Sökes: framtidens lärare

Högskolan i Halmstad satsar på nya ämneslärarutbildningar. Med Digitalt laborativt centrum (DLC) som nav vill lärosätet utbilda framtidens lärare med nya utbildningsverktyg. Det ...

Lärarförbundet kommenterar regeringens förslag ”Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner”

Idag presenterade regeringen förändringar för stärkt digital kompetens i skolans läroplaner och kursplaner. Lärarförbundet har länge efterfrågat dessa förändringar men är ...

Skolans digitala språng – tre förslag för digital utveckling av den svenska skolan

Den svenska skolan måste bli mer digital och lärarna måste få visa vägen framåt. Men de digitala förutsättningarna är långt ifrån likvärdiga för lärare och elever i ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved