List/Grid Tag Archives: pedagogik

Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står det i Skollagen. Under politikerveckan i Almedalen håller Högskolan i Borås ett seminarium om varför ...

Kritiskt öga på skolans digitalisering i fokus på konferens

Göteborgs universitet bjuder den 19 juni in skolledare, lärare och forskare till en kritisk diskussion om skolans digitalisering – en utveckling som kännetecknats av både en stark ...

Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa attityder

Barn som går på förskolor där man tillämpar normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn. De är också mer intresserade att leka med nya barn av ...

Skolledare i en digitaliserad värld – ny bok visar konkret hur skolledare kan leda digitaliseringsprocessen i skolan

Enligt Skolverkets målsättning för år 2022 ska alla elever ha utvecklat adekvat kompetens, och digitaliseringens möjligheter ska leda till bättre resultat och effektivare verksamhet. ...

Fantastiskt uppskattad föreläsning för våra medarbetare

Nackas kommunala skolor var en av de lyckligt lottade att få lyssna till Michael Fullan vid hans senaste Sverigebesök. Michael Fullan är en av världens, just nu, hetaste namn när ...

Lekolar inreder förskola anpassad för dagens pedagogik

Den 17 mars invigs Stationsstadens förskola i skånska Kävlinge, en nybyggd förskola på knappt 1900 kvadratmeter, åtta avdelningar och med plats för 144 barn. Det är Lekolar ...

Nyttan av registerdata i utbildningsvetenskaplig och pedagogisk forskning

I ett nytt Working paper från IFAU beskrivs vilka svenska registerdata som finns inom det utbildningsvetenskapliga området och hur de kan användas mer. Sverige och övriga Norden ...
Skolforum 2015

Skolforum 2015

När man går in på Skolforum 2015 på Älvsjömässan ser man massvis med människor samtala om vad de hoppas få se. Själv kommer jag sent, eller ja, senare än planerat, på grund ...

IT-avdelningar hindrar pedagoger

Runt om i Sverige jobbar lärare med att få eleverna att lära sig det de behöver för att uppfylla målen i alla våra styrdokument. När man träffar lärare runt om i Sverige så ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved