List/Grid Tag Archives: Regeringen

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Elever ska få rätt stöd i rätt tid. Att alla elever får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna ...

Lärarbristen har ett fast grepp om Sverige! Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Arbetsförmedlingen

Det råder en allvarlig lärarbrist i Sverige. Det bekräftar även den senaste rapporten från Arbetsförmedlingen. Dessutom blir krav på en gymnasieexamen en viktigare förutsättning ...

Lagrådsremiss om digitalisering av nationella prov

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss (Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala) med förslag om att digitalisera de nationella proven i skolan. Syftet är ...

SFI är nyckeln till hela Sveriges integration – nu krävs rejäla åtgärder! Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Skolverket

I torsdags presenterade Skolverket statistik över elever och kursdeltagarnas utbildnings- och provresultat på SFI-undervisningen. Sedan 2007 har antalet elever mer än fördubblats, ...

En delseger för bättre skolresultat- men för att gå i mål krävs mod för ett omfattande helhetsgrepp!

Nu smyger regeringen igenom den första delen av Skolkommissionens viktiga förslag. Det gör man med en 1,5 miljarder stor satsning på skolor i socioekonomiskt tuffa områden. – ...

Lärarförbundet kommenterar utredningen om attraktivare skolprofessioner

Idag presenterades delbetänkandet till utredningen ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”. Lärarförbundet gläds åt att utredaren lyssnat till många av våra ...

Organiseringen av skolmyndigheterna ses över

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en särskild utredare för att göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och organiseringen av de statliga myndigheterna på skolområdet. Syftet ...

150 miljoner till satsning på gymnasieskolors introduktionsprogram

Regeringen satsar på att stärka introduktionsprogram vid utsatta gymnasieskolor. I vår ändringsbudgeten för 2017 avsätts 150 miljoner kronor för ändamålet. Vår ändringsbudgeten ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved