List/Grid Tag Archives: skola

Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras

Idag träffar Funktionsrätt Sverige ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. Vid mötet överlämnar vi en skrivelse där vi påtalar behovet av att ...

Traditionella könsmönster lever kvar i skolan

Ungdomars strävan för att lyckas i skolan och på fritiden leder till en stressad tillvaro med risk för psykosomatiska besvär, så som huvudvärk, sömnbesvär, oro och magont. Både ...

Kritiskt öga på skolans digitalisering i fokus på konferens

Göteborgs universitet bjuder den 19 juni in skolledare, lärare och forskare till en kritisk diskussion om skolans digitalisering – en utveckling som kännetecknats av både en stark ...

HUR SKA VI SKYDDA OSS MOT TERRORATTACKER?

Förra måndagen exploderade en bomb på en Ariana Grande konsert i Manchester, Storbritannien, minst 22 personer dog och flera skadades. I skolor i Sverige har allvarliga våldsincidenter ...

Skolledare i en digitaliserad värld – ny bok visar konkret hur skolledare kan leda digitaliseringsprocessen i skolan

Enligt Skolverkets målsättning för år 2022 ska alla elever ha utvecklat adekvat kompetens, och digitaliseringens möjligheter ska leda till bättre resultat och effektivare verksamhet. ...

Flera kommuner i veckan beslutar sig för att skapa en integrerad IT-miljö med Skolon

Idag har över 4200 skolor tillgång till sina digitala skolverktyg genom Skolon. Användningen och antalet användare accelererar nu i allt högre takt när fler kommuner väljer att ...

Lärarlöner kan höjas med drygt 1,4 miljarder

Samtliga 290 kommuner och 688 övriga skolhuvudmän har begärt ut pengar inom ramen för regeringens satsning Lärarlönelyftet. Drygt 1,4 miljarder har begärts ut vilket är en ökning ...

Hur kan vi tillsammans möta kompetensbehovet inom teknik och industri?

Under ett frukostmöte i går arrangerat av College Väst och Teknikcollege delade Barbro Lien Rönn, ansvarig för Talent Management inom Hogia, med sig av Hogias erfarenheter av ...

Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan

Ungas fysiska aktivitet i skolan debatteras flitigt. Men det är när skoldagen är slut och på helgerna de rör sig minst. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i en rapport ...

Hälsofrämjande inslag i lärarjobbet

Allt är inte bara elände i skolans värld – det finns också mycket som skapar meningsfullt och välbefinnande i lärarnas arbete. Sådana hälsobringande faktorer bör lyftas fram ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved