List/Grid Tag Archives: utbildning

Lifehacks för studenter

Den genomsnittliga studenten ställs inför minst dubbelt så många utmaningar som den vanliga medborgaren, enligt egen erfarenhet. Allt från att det helt plötsligt är slut på ...

Hjälp ditt barn att upptäcka att det är kul att räkna!

Förlaget edimia står bakom det digitala läromedlet Upptäck Mera Matte som används på många skolor i Sverige. Nu släpper förlaget en app, som ska motivera och hjälpa barn ...

Hundratals miljoner läggs på dyslexiutredningar – helt i onödan

En helt färsk studie från KTH baserad på siffror från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar att kostnaden för onödiga dyslexiutredningar hos logopeder ligger på mellan ...

Traditionella könsmönster lever kvar i skolan

Ungdomars strävan för att lyckas i skolan och på fritiden leder till en stressad tillvaro med risk för psykosomatiska besvär, så som huvudvärk, sömnbesvär, oro och magont. Både ...

Helene Hellmark Knutsson leder högskoledelegation till Kina

Den 11-16 juni reser Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Peking och Shanghai i Kina. Syftet är att lyfta fram Sverige som utbildnings- och ...

Unikt avtal om Kommunakademin Väst undertecknat

Idag tecknades ett historiskt avtal mellan Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund. Avtalet gäller bildandet av en ny samverkansplattform – Kommunakademin Väst. Där ingår, ...

Kluven syn på försteläraruppdraget visar unik rapport

Förstelärarna bidrar till att stärka undervisningen och skolutvecklingsarbetet. Samtidigt uppfattas uppdraget som otydligt. Detta är den bild som kommer fram i en stor undersökning ...

Livslångt lärande – viktigaste faktorn för framgång

Utbildning är ingen engångshändelse. Det är årets tema på EdTech Sweden, som arrangeras på Stockholmsmässan den 24 oktober. Kunskapsekonomin står i fokus för ”The Learning ...

Flera kommuner i veckan beslutar sig för att skapa en integrerad IT-miljö med Skolon

Idag har över 4200 skolor tillgång till sina digitala skolverktyg genom Skolon. Användningen och antalet användare accelererar nu i allt högre takt när fler kommuner väljer att ...

Lärarlöner kan höjas med drygt 1,4 miljarder

Samtliga 290 kommuner och 688 övriga skolhuvudmän har begärt ut pengar inom ramen för regeringens satsning Lärarlönelyftet. Drygt 1,4 miljarder har begärts ut vilket är en ökning ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved