List/Grid Tag Archives: utbildning

Traditionella könsmönster lever kvar i skolan

Ungdomars strävan för att lyckas i skolan och på fritiden leder till en stressad tillvaro med risk för psykosomatiska besvär, så som huvudvärk, sömnbesvär, oro och magont. Både ...

Helene Hellmark Knutsson leder högskoledelegation till Kina

Den 11-16 juni reser Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Peking och Shanghai i Kina. Syftet är att lyfta fram Sverige som utbildnings- och ...

Unikt avtal om Kommunakademin Väst undertecknat

Idag tecknades ett historiskt avtal mellan Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund. Avtalet gäller bildandet av en ny samverkansplattform – Kommunakademin Väst. Där ingår, ...

Kluven syn på försteläraruppdraget visar unik rapport

Förstelärarna bidrar till att stärka undervisningen och skolutvecklingsarbetet. Samtidigt uppfattas uppdraget som otydligt. Detta är den bild som kommer fram i en stor undersökning ...

Livslångt lärande – viktigaste faktorn för framgång

Utbildning är ingen engångshändelse. Det är årets tema på EdTech Sweden, som arrangeras på Stockholmsmässan den 24 oktober. Kunskapsekonomin står i fokus för ”The Learning ...

Flera kommuner i veckan beslutar sig för att skapa en integrerad IT-miljö med Skolon

Idag har över 4200 skolor tillgång till sina digitala skolverktyg genom Skolon. Användningen och antalet användare accelererar nu i allt högre takt när fler kommuner väljer att ...

Lärarlöner kan höjas med drygt 1,4 miljarder

Samtliga 290 kommuner och 688 övriga skolhuvudmän har begärt ut pengar inom ramen för regeringens satsning Lärarlönelyftet. Drygt 1,4 miljarder har begärts ut vilket är en ökning ...

Efterfrågan på digitala läromedel ökar snabbt

Digitaliseringen av svensk skola går framåt och användningen av digitala läromedel ökar i snabb takt. Detta märktes inte minst under SETT-mässan i Stockholm som hade större ...

Framtidens jurist är digital, men juristutbildningarna hänger inte med.

En rapport som Wolters Kluwer har tagit fram tillsammans med undersökningsföretaget Universum visar att allt fler studenter på juristprogrammet använder surfplatta och tar med datorn ...

40 procent av lärarna hinner inte med sitt jobb visar ny granskning av Lärarförbundet

Cirka ett år efter införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om arbetsmiljö visar Lärarförbundets granskning att 40 procent av lärarna inte hinner med stora delar av ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved