​Förskollärarna nyckeln till framgångsrik tioårig grundskola

Idag gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att föreslår hur en tioårig grundskola kan genomföras.

​Förskollärarna nyckeln till framgångsrik tioårig grundskola 1
Johanna Jaara Åstrand

Lärarförbundet ser att utredaren har ett stort ansvar att förvalta uppdraget på ett sätt som tar tillvara på förskollärarnas kompetens.

​​- Så viktigt att regeringen har lyssnat på Lärarförbundet och nu betonar förskollärares unika kompetens för sexåringarnas lärande i direktiven till utredaren. Det kommer vara grundläggande för att uppnå en sammanhållen skola, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand

​- Vi är positiva till att regeringen har insett komplexiteten i en sådan här stor förändring och att det ska tas fram tydliga övergångsregler och ges tid till kompetensutveckling. Det borgar för en långsiktigt hållbar reform, säger Johanna Jaara Åstrand.

​- Även stora reformer finns i ett större sammanhang. Utan kraftfulla insatser för lärares arbetssituation och mot lärarbristen så riskerar de bästa intentionerna falla platt, säger Johanna Jaara Åstrand

​- När förskollärare arbetar sida vid sida med grundskollärare visar erfarenheten att övergången mellan förskola och skola underlättas betydligt. Internationella jämförelser visar att tid i förskolepedagogisk verksamhet – vilket i Sverige handlar om både förskola och förskoleklass – påverkar skolresultaten positivt, säger Johanna Jaara Åstrand