​”Omöjligt utan lärarnas hårda arbete” Lärarförbundet kommenterar PISA

Idag släppte OECD sin PISA-rapport.

​”Omöjligt utan lärarnas hårda arbete” Lärarförbundet kommenterar PISA 1
Johanna Jaara Åstrand

Resultaten för svenska elever pekar uppåt ännu en gång. Hårt arbete från Sveriges lärarkår ligger bakom framgångarna.

– Jag gläds med alla lärarkollegor över den positiva utvecklingen. Den är resultatet av hårt arbete från alla skickliga och engagerade lärare, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Sedan förra PISA-mätningen har skolan sluppit stora reformer och lärare har kunnat koncentrera sig på att utveckla elevernas kunnande och undervisningen.

– Arbetsro för både elever och lärare spelar en oerhörd roll för resultaten. Politikens klåfingrighet och reformiver gynnar ingen. Nu måste politiker och samhället lita på att lärare gör sitt jobb och koncentrera sig på att säkra förutsättningar att lyfta varje elev, säger Johanna Jaara Åstrand.

“Nedskärningarna kommer stå oss dyrt”

PISA-resultaten visar trots förbättrade kunskapsresultat på att det i Sverige finns stora skillnader mellan olika skolor. Den minskade likvärdigheten i skolsystemet är vår riktigt stora utmaning.

– Jag oroar mig över att politiker nu verkar sluta satsa på sin skola. Den nedskärningsvåg som sveper över Sverige kommer stå oss dyrt. Det är inte värdigt ett land som Sverige att vi tillåter att skolan får fortsätta dra isär och att vi inte finns där för de elever som behöver oss allra mest, säger Johanna Jaara Åstrand.