10 % av Sveriges kommuner har tillgång till Polyglutt

Under en presskonferens igår presenterade utbildningsminister Gustav Fridolin några av de ändringar som kommer ske i förskolans läroplan.

10 % av Sveriges kommuner har tillgång till Polyglutt 1Det kommer läggas ökad vikt vid att alla barn i förskolan ska få lyssna till högläsning av böcker och samtala om olika texter. Läroplanen är tänkt att träda i kraft hösten 2019 och då förväntas alla förskolor följa de nya krav den ställer.

Med tanke på vikten av läsning i tidig ålder och den nya läroplanen är vi glada att cirka 10 % av Sveriges kommuner redan valt att arbeta strategiskt med läsning då de valt bilderbokstjänsten Polyglutt. Det innebär att alla barn i dessa kommuners kommunala förskolor har tillgång till tjänsten och kan lyssna på bilderböcker både på svenska och andra språk.

På www.polyglutt.se finns ett flertal av kommunerna listade.