Minecraft Education Edition – Microsoft släpper gratis testversion till lärare

Idag släpper Microsoft en gratis testversion av Minecraft Education Edition till lärare runtom i världen, som nu får möjlighet att prova en 1version av Minecraft som är anpassad till klassrummet.

Minecraft Education Early Access Program innehåller flera viktiga funktioner för att förbättra inlärningen och ge bättre samarbetsmöjligheter i klassrummet. Det finns också några nya icke-spelbara karaktärer och funktioner som gör att eleverna kan ta bilder av sitt arbete och dokumentera utvecklingen i sina projekt.

För att hjälpa lärare att komma igång snabbt med Minecraft i sina klassrum finns förslag lektionplaneringar för olika ämnen och årskurser, på teman som “stadsplanering för befolkningstillväxt” och “effekter av avskogning”.

En lärare som redan idag använder Minecraft i undervisningen är Per Karlström på Mälarhöjdens Skola, som använder spelet i både svenska- och matematikundervisningen för sina tredjeklassare.

– Nu när jag och eleverna kan grunderna är spelet ett viktigt verktyg. Dels för att det varierar lektionerna och skapar ett kreativt lärande som engagerar eleverna, dels för att det gör ämnesområdena mindre abstrakta. Men även ur rent sociala aspekter finns det vinster att hämta, säger Per Karlström.

Mer information på den internationella hemsidan för Minecraft Education.

Post Comment