5 oktober presenterar Lärarförbundet rankingen Sveriges Bästa skolkommun

Den 5 oktober 2017 presenterar Lärarförbundet för 16:e gången rankningen Sveriges bästa skolkommun. Det är Sveriges största skolrankning och baseras på 13 kriterier.

5 oktober presenterar Lärarförbundet rankingen Sveriges Bästa skolkommun 1

Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Vi vill med rankningen också uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.

Rankningen är den mest heltäckande jämförelsen mellan kommunernas utbildningsverksamhet och baseras på 13 kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat.

– Vår förhoppning är att rankingen Sveriges Bästa skolkommun ska vara en motor i svensk skolutveckling. Att det ska öppna upp för dialog mellan lärare, skolledare, arbetsgivare och politiker och driva på för bättre förutsättningar för den svenska skolan, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Läraförbundet.

Mer information om rankingen finns på Lärarförbundets hemsida.