Sundsvalls kommun väljer Vklass som leverantör av pedagogiska tjänster

Efter att Sundsvall genomfört en upphandling av pedagogiska system och tjänster landade valet på Vklass som uppfyllde kommunens behov på bästa sätt. Vklass kommer framöver att leverera digitala pedagogiska system för förskola, grundskola, gymnasium, fritidshem och komvux.

Sundsvalls kommun väljer Vklass som leverantör av pedagogiska tjänster 1”Att Sundsvall vill använda Vklass känns oerhört kul för oss. Vi har nyligen lanserat en helt ny version av Vklass för vårdnadshavare med ett starkt fokus på att göra det enkelt för föräldrar och lärare att kommunicera med varandra. Vårdnadshavarna blir annars ofta bortglömda i den här typen av system. Vår filosofi är att om vårdnadshavaren dagligen är aktiv blir relevansen för lärare och elever att använda systemet större. Att Sundsvall väljer Vklass känns som ett kvitto på att vi tänker rätt när det kommer till framtidens pedagogiska kommunikationstjänster i skolan”, säger Andreas Selling, VD på Vklass.

Upphandlingen omfattar ca. 20 000 barn/elever samt 3 000 anställda och täcker Sundsvalls kommuns behov av följande pedagogiska system/tjänster:

Digitala tjänster administration pedagoger för förskola, grundskola, gymnasium, fritidshem och komvux.
Digitala tjänster utbildning pedagoger för förskola, grundskola och fritidshem.
Digitala tjänster utbildning pedagoger för gymnasium och komvux.

”Att få implementera Vklass som pedagogiskt verktyg känns både spännande och positivt för vår utveckling. En ny och modern systemlösning som spänner från förskola till Komvux för både skolledare, lärare, vårdnadshavare och elever. Systemet är helt rätt i tiden.” säger Lars Karlstrand, Skoldirektör Sundsvalls Kommun

Sundsvalls Kommun beräknas börja använda Vklass till skolstarten höstterminen 2018. I upphandlingen ingår även tjänster för implementering, utbildning, support, underhåll och vidareutveckling av systemen/tjänsterna.