Tigtag – filmbaserad NO-undervisning på engelska

NE erbjuder nu Tigtag CLIL – en innehållsrik lärresurs speciellt framtagen för CLIL-undervisning på engelska i NO-ämnen och geografi.

Tigtag – filmbaserad NO-undervisning på engelska 1Innehålls- och språkintegrerat lärande (Content and Language Integrated Learning, CLIL) är ett pedagogiskt koncept för utformningen av språk- och ämnesundervisning.

”Med en integrerad undervisning övar eleverna flera förmågor samtidigt och inlärningen kan bli mer framgångsrik”, säger Fredrik Bengtsson, VD för NE Sverige AB. ”Läraren hjälper eleverna att se kopplingar och relevans mellan språket och ämnet, vilket ökar kunskapsnivåerna samtidigt som det gör ämnet i sig mer meningsfullt.”

Tigtag CLIL är en innehållsrik lärresurs speciellt framtagen för CLIL-undervisning på engelska i NO-ämnen och geografi. Tigtag CLIL är skapat och anpassat för elever som inte har engelska som modersmål. Ämneskunskaper och fakta förklaras med hjälp av tydliga exempel på engelska i två svårighetsgrader. Över 800 pedagogiska filmer och ett rikt övningsmaterial gör lärandet roligt för eleven och ger läraren stora möjligheter att själv utforma undervisningstillfället eller använda de färdiga lektionsuppläggen.

Internationellt prisat koncept

Tigtag CLIL är utvecklat av det brittiska företaget Twig World Ltd och har vunnit många priser runt om i världen, bland annat BETT Award 2017 för bästa internationella digitala lärresurs.

”Innehålls- och språkintegrerat lärande är stort runt om i världen men har ännu inte riktigt fått fäste i Sverige”, säger Fredrik Bengtsson. ”Det känns mycket roligt att som partner till Twig kunna erbjuda de svenska skolorna detta sammanhållna koncept för CLIL-undervisningen.”

Tigtag i korthet

  • Innehållsrikt – fler än 800 utbildningsfilmer på engelska om NO-ämnen och geografi med tillhörande övningar och kompletta lektionsupplägg.
  • Pedagogiskt – utvecklat av CLIL-experter för språknivå A2/B1 (GERS) och anpassat till läroplanen.
  • Lättanvänt – en enkel och trygg start på en framgångsrik språk- och ämnesintegrerad undervisning (CLIL).