Aktiv Skolas föreläsning om nätsäkerhet har hittills nått närmare niotusen personer

– Efter varje tillfälle kommer barn och berättar om saker de varit med om.

Aktiv Skolas föreläsning om nätsäkerhet har hittills nått närmare niotusen personer 1
Martina Söderholm

Det säger Aktiv Skolas Martina Söderholm, som föreläser om säkerhet på nätet. Hittills i år har nästan 4 000 pedagoger och vårdnadshavare tillsammans med runt 5 000 mellanstadieelever runt om i landet tagit del av den kostnadsfria föreläsningen Nätsmart. På grund av pandemin hålls den enbart som webbinarium tills vidare. Trots detta har intresset varit mycket stort över hela landet, skolor från 21 län har deltagit.

– Det märks att det här är ett ämne som väldigt många behöver mer kunskap om. De unga för att bättre kunna skydda sig mot olika övergrepp som sker via nätet och de vuxna eftersom de i allmänhet inte har en aning om vad som pågår i barnens liv på nätet. Jag brukar säga att jag föreläser för barnen – och utbildar de vuxna, säger Martina Söderholm, som har arbetat med vård och omsorg, bland annat med neuropsykiatriska funktionshinder och inom rättspsykiatrin.

I föreläsningen poängterar hon att ingenting man gör på internet går att sudda bort, och varnar för att det kan finnas skrämmande saker som barnen kan råka få se där. Men framför allt upplyser hon om grooming, det vill säga när vuxna tar kontakt med barn via till exempel spel eller sociala medier.

– Vuxna som inte har den kunskapen kan ju heller inte göra något för att hjälpa och vägleda barnen. Jag lägger gärna upp det så att jag föreläser för barnen på dagen och för de vuxna på kvällen. Då vet alla att de har fått samma information och verktyg, och sannolikheten för att barnen vänder sig till en vuxen och ber om hjälp är större.

Under 2021 fortsätter Martina Söderholm att hålla föreläsningen Nätsmart i Aktiv Skolas regi.