IT-Pedagogen Partner

Partnerskap är en bärande del i IT-Pedagogens verksamhet eftersom de bidrag som partner lämnar främjar vårt syfte: att förse skola och pedagoger med relevant och inspirerande information. Vi är måna om att vara tydliga när vi presenterar materialet så att ingen ska behöva tveka om vem som står som avsändare.

I korthet handlar det om följande:

  1. Längre texter. Vi kallar konceptet Partnerröst och enda begränsningen är att innehållet inte primärt ska syfta till att sälja specifika produkter eller tjänster. Texten publiceras första gången i ordinarie nyhetsflöde (ej som så kallade Toppnyhet) och är sedan tillgänglig under menyval Partner. Ny text får lämnas upp till 6 gånger per år.
  2. Två redaktionella intervjuer per år. Någon av våra journalister gör en intervju med representant för sponsorn, som själv bestämmer temat för intervjun. Texten skrivs dock av journalisten och behandlas i övrigt som vårt icke partnerrrelaterade material. I den färdiga texten framgår det tydligt att det rör sig om en intervju med en sponsor och att denna själv har valt intervjuperson och ämne.
  3. Videopresentation. Exempelvis produktpresentation, utbildningsvideo eller något annat. Görs tillgänglig under en månad på nättidningens förstasida och återfinns sedan under menyval Partner (el. motsv.).
  4. 2 Eventbevakningar. 2 ventbevakningar ingår där vi sedan skickar en skriven artikel på våra sociala media samt på hemsidan

Pris 253 000 Sek / helår


För mer information eller offert, kontakta någon nedanför:

Alexander Guldroth
Sales Manager
Mobile: +4670 975 40 82
Mail: alexander@itmediagroup.se
Annika Guldroth Baxivanos
CEO
Mobile: +4673 041 62 34
Mail: annika@itmediagroup.se
Mario Leif Birger Hansen
CTO-Key Account Manager / Produktansvaig IT-Hållbarhet
Mobile: +4676 259 54 27
Mail: mario@itmediagroup.se
Joanna Nilsson
Key Account Manager / Produktansvaig IT-Pedagogen
Mobile: +4673 720 10 04
Mail: joanna@itmediagroup.se