Äntligen en rektorsutbildning för rektorer inom förskolan

Regeringen har beslutat att ge rektorer på förskolor tillgång till rektorsutbildning.

Äntligen en rektorsutbildning för rektorer inom förskolan 1
Ann-Charlotte Gavelin Rydman

– Likvärdig utbildning är ett viktigt steg på vägen till att höja statusen för rektorer inom förskolan, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Sedan 1 juli 2019 har förskolechefer titeln rektor, en förändring Lärarförbundet har jobbat för i många år. Detta medför att rektorsprogrammet blir obligatoriskt för nya förskolechefer, liksom för kollegorna inom grund- och gymnasieskolan. Regeringens beslut 11 juli innebär även att fokus i innehållet i en del av utbildningen görs mer relevant för förskolans och skolans värdegrund och kunskapsuppdrag.

– Äntligen! Vi har hela tiden, sedan 2010, drivit frågan om likvärdig utbildning för skolledare oavsett skolform och vi är glada att politikerna lyssnat på våra krav. Likvärdig titulatur och utbildning är ett viktigt signalvärde som visar att förskolan är en del av utbildningsväsendet. Nu behöver lön och status höjas även för rektorer i förskolan, likvärdig utbildning är ett steg på vägen, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Länk till regeringens beslut.