Återgången till närundervisning på högstadiet sker successivt i Eslövs kommun

Möjligheten till distansundervisning för högstadiet årskurs 7–9 förlängs till den 17 februari.

Återgången till närundervisning på högstadiet sker successivt i Eslövs kommunUnder den tiden ska en återgång till närundervisning ske successivt utifrån varje skolas förutsättningar.

Undantaget är som tidigare grundsärskolan och elever som är sårbara vid distansundervisning.

Även de elever i årskurs 6 som har språkval påverkas fortsatt. Då de inte kan ha sin språkundervisning i högstadieskolornas lokaler bedrivs undervisningen digitalt antingen hemifrån eller uppkopplade till språkläraren från sin skola.

Återgång till närundervisning ska ske succesivt

Barn- och familjenämnden skriver i sitt beslut att återgång till närundervisning ska ske successivt och utifrån varje skolas förutsättningar. Beslut om en återgång tas av respektive rektor i samråd med chefen för grundskolan.