Hem PEDAGOGSNACK Att genomföra delprov som prövar skriftlig framställning på dator

Att genomföra delprov som prövar skriftlig framställning på dator

Publicerat av: Redaktionen

När eleverna ska genomföra nationella delprov som prövar skriftlig framställning i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska finns det sedan tidigare möjlighet att använda dator.

Det är upp till skolan om delproven genomförs på dator eller inte. Om skolan väljer att använda dator finns det vissa saker skolan behöver tänka på för att provgenomförandet ska bli så säkert som möjligt.

Före provet

Att genomföra delprov som prövar skriftlig framställning på datorI god tid före provtillfället behöver skolan göra vissa praktiska och tekniska förberedelser.

  • Lärare, elever och annan personal på skolan behöver bekanta sig med den digitala lösningen genom att till exempel genomföra andra prov i den valda lösningen.
  • De digitala enheter som används behöver vara uppdaterade och ha tillgång till ström.
  • Se till att inga uppdateringar av de digitala enheterna görs i nära anslutning till provtillfället.

Under provet

För att säkerställa att provet genomförs på ett säkert sätt behöver den digitala lösningen förhindra att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet. Det här kan se olika ut för olika digitala enheter, men många gånger finns det program som låser ned skrivytan. Det är viktigt att eleverna får använda en digital enhet och en skrivyta som de är vana vid.

I Lärarinformationen står att elevlösningar inte får sparas digitalt. Nu har Skolverket ändrat förhållningssätt för att underlätta för genomförandet av delprov som prövar skriftlig framställning på dator. Elevlösningar får därför sparas digitalt. I övrigt gäller det som beskrivs i Lärarinformation för respektive prov.

Svenska och svenska som andraspråk

Vid genomförandet av delprov i svenska och svenska som andraspråk som prövar skriftlig framställning kan eleverna använda en ordlista samt en rättstavningsfunktion.

Det som står i Lärarinformationen om text längd är endast en rekommendation om hur många ord en text kan bestå av. Ordräkningsfunktion är tillåten men får inte påverka längden på elevlösningen.

Engelska

Vid genomförandet av delprov i engelska som prövar skriftlig framställning är det viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg. Det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista.

Det som står i Lärarinformationen om text längd är en rekommendation om hur många ord en text bör bestå av. Ordräkningsfunktion är tillåten men får inte påverka längden på elevlösningen.

Efter provet

Skriftliga elevlösningar får sparas digitalt. Elevhäftet som innehåller uppgiften får däremot inte överföras och sparas digitalt. Se Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov.

I kommunala skolor ska elevlösningar från nationella prov arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). I Skolverkets föreskrifter anges att fristående skolor ska bevara elevlösningar i tre år efter att ett nationellt prov har genomförts. Skolan behöver tänka på att personuppgifter i samband med proven hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>