Senaste Nyheter

Lärandets fiender

Sverige har världens kanske mest påkostade skola. Trots detta är skolresultaten otillräckliga. Hur kan…
Nu faller skolan

Vi diskuterar inte längre skolans digitalisering, större satsningar på läromedel, utökat stöd till elever…