”Bakvänd argumentation med ideologiska mål”

“Skolinspektionens enkät ger en tydlig bild på vad föräldrar och lärare tycker. I samtliga knappt 60 frågor till personalen och 33 till föräldrarna får fristående grundskolor bättre resultat än kommunala skolor på en tio-gradig skala.”

Det skriv Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, i en replik till Ilmar Reepalu på DN Debatt 2017-05-09.

”Bakvänd argumentation med ideologiska mål” 1
Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund

Ulla Hamilton skriver också att “85 procent av alla grundskolebarn går i kommunala skolor. Regeringen måste lyssna på familjer och medarbetare och ta skolkvalitet på allvar. Om idéer om att försvåra för privata aktörer får styra försvinner bevisligen de bästa alternativen – ett förblindat ideologiskt motstånd, ointresserat av kvaliteten i verksamheten och hur barn och personal har det.

Reepalus förödande lagförslag måste avfärdas. Satsa all kraft på kvalitetskrav och kvalitetsutveckling som är något positivt för barnen och personalen. En sådan utmaning är friskolorna gärna med på.”

Läs hela repliken här

Grafik på Skolinspektionens enkät till föräldrar finns här (Facebooklänk)