Bättre skolgång för barn med behov av särskilt stöd

Skolan ska bli bättre på att stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter. Därför inför regeringen nu nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogexamen.

Bättre skolgång för barn med behov av särskilt stöd 1
Gustav Fridolin, utbildningsminister

Drygt fem procent av Sveriges barn och unga har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd (tidigare kallat Aspergers syndrom) eller Tourettes syndrom. För att skolan ska bli bättre på att möta dessa elever ändrar regeringen nu kraven för speciallärar- och specialpedagogexamen.

Enligt de nya examensmålen ska studenterna på utbildningarna ha kunskap om neuropsykiatriska svårigheter och de ska kunna tillämpa kunskaperna i olika lärmiljöer. Studenterna ska också kunna granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter.

– Dessa lärare är centrala för det specialpedagogiska arbetet och ett viktigt stöd för alla lärare – därför är de högst prioriterade att få den här kompetensen. Men det här ska ses som ett första steg. Regeringen bedömer att alla lärarutbildningar bör innehålla kunskap om neuropsykiatriska svårigheter i framtiden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– En skola som är bra för elever med neuropsykiatriska svårigheter är bra för alla. Lärare har rätt till stöd i sitt arbete av speciallärare och specialpedagoger. Därför utbildar vi fler och stärker utbildningen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lärosätena ansvarar för hur det nya innehållet ska läggas upp och genomföras. Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2018. Det innebär att utbildningar som startar hösten 2018 kommer innehålla den nya kunskapen.