Beslut om fjärrundervisning

Riksdagen fattade idag beslut om fjärrundervisning på entreprenad när det gäller modersmålsundervisning och studiehandledning.fjärrundervinsing

Kommuner kan från 1 augusti sälja och köpa mellan varandra. Inga kvalitetskrav ställs, inget krav på utbildning av genomförare. Fokus ligger på att öppna för enkelt förfarande mellan kommuner och låtsas som att detta inte är en marknad.

Politikerna har helt “glömt” att det finns andra utförare än kommuner som kan leverera med hög kvalitet. Åsidosättande av konkurrenslagstiftningen?

Post Comment