BTH åter i världstoppen inom mjukvaruforskning

Återigen är Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i världstoppen när det gäller forskning inom mjukvaruutveckling.

Det rapporterar den ansedda tidskriften ”Journal of Systems and Software”. BTH är rankade sexa i världen och högst rankade i Europa när det gäller antal publikationer i ledande tidskrifter inom området.

Mjukvaruutveckling är ett område som bara blir alltmer relevant i samhället med den pågående digitaliseringen och BTH har länge haft en topposition när det gäller forskning inom mjukvaruområdet. Den ansedda tidskriften ”Journal of Systems and Software” kommer att publicera en artikel som återigen visar på BTH:s topposition. Rankingen avser publikationer under åtta år (2010–2017). Där rankas BTH sexa i världen och högst i Europa när det gäller antal publikationer i ledande tidskrifter inom mjukvaruområdet.

I samma kategori, antal publikationer i ledande tidskrifter inom området, är dessutom tre BTH-forskare rankade individuellt i sina respektive erfarenhetsgrupper. De är professor Claes Wohlin, professor Tony Gorschek och tekn. dr. Krzysztof Wnuk.

Vidare är två forskare från BTH rankade bland de som har högst påverkan, baserat på citeringar. De är professor Claes Wohlin och tekn. dr. Michael Unterkalmsteiner.

I artikeln listas totalt cirka 120 forskare varav 10 forskare är verksamma i Sverige. Fyra av dessa arbetar heltid vid BTH, en är deltidsanställd vid BTH och två stycken är före detta anställda vid BTH. Totalt har sju av tio forskare verksamma i Sverige en koppling till BTH.

– Rankinglistorna visar på BTH:s mycket starka position inom området och det är speciellt roligt att det finns så många forskare med koppling till BTH med på listorna. Vi har förstärkt forskningen i mjukvaruutveckling ytterligare och nu ser vi nu fram emot att också lansera ett civilingenjörs­program inom området med start hösten 2019, säger rektor Mats Viberg.