Debatt: Inspel till en nationell IT-strategi för skolan

I dag lämnar Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg tillsammans med forskare och verksamhetsföreträdare ett inspel till en nationell IT-strategi för skolan i Dagens Samhälle. I inspelet lyfts vikten av en tydlig vision för Sveriges digitala framtid och betydelsen av att se digitala verktyg som medel för att möta de utmaningar som den svenska skolan står inför.

Du läser artikeln i sin helhet på Dagens Samhälles debattsida. 

Debatt: Inspel till en nationell IT-strategi för skolan 1
Den skola vi bygger i dag ska rusta barnen för en arbetsmarknad och ett samhällsliv som vi ännu bara kan ana konturerna av, skriver debattörerna.