Den marknadsledande bilderbokstjänsten Polyglutt nu med TAKK- och teckenspråksfilmer

Enligt läroplanen ska förskolan vara likvärdig och stimulera alla barns språkutveckling.

Ett av de nya målen i den reviderade läroplanen är att förskolan ska ge barn med behov av svenskt teckenspråk förutsättningar att utveckla det. Detta ställer höga krav på pedagoger och kan innebära att de behöver ta hjälp av pedagogiska verktyg.

Nyttan med TAKK- och teckenspråksfilmer i förskolan

För att underlätta för pedagoger att bemöta de krav som läroplanen ställer på förskolor gällande likvärdig språkutveckling lanserar ILT Inläsningstjänst TAKK- och teckenspråksfilmer till bilderböcker i Polyglutt.

TAKK underlättar för barn med försenad tal- och språkutveckling och barn med särskilda behov av extra stöd. TAKK-filmer kan ge barnen förförståelse att kunna ta till sig sagan eller samtala om ord och utveckla ordförrådet. Med TAKK- och teckenspråksfilmer i Polyglutt ges barn tillgång till bilderböcker utifrån deras behov. De kan se och ta till sig samma litteratur som andra barn men på annat sätt.

TAKK- och teckenspråksfilmer i Polyglutt

Bilderböckerna med TAKK- och teckenspråksfilmer innehåller både bild, ljud och en aktör som tecknar. Böckerna finns även med svensk text om man väljer att inte visa TAKK- eller teckenspråksfilmen till boken.

”Med TAKK- och teckenspråksfilmer i Polyglutt vill vi bidra till att fler barn blir inkluderade i förskolan och får möjlighet att bli stimulerade i sin språkutveckling”, säger Jakob Skogholm, vd på ILT Inläsningstjänst.

”Jag tror det är otroligt välkommet bland många pedagoger. Det finns en del material med ritade tecken insprängt i texten, men inte mycket med en aktör som tecknar. Det här är ett fint tillskott till förskolorna. Det är även en möjlighet för pedagoger att lära sig mer tecken”, säger Signe Tonér, doktorand i lingvistik och legitimerad logoped.

Ladda ner den nya versionen av Polyglutt (1.3.3 eller senare) i App Store för att ta del av TAKK- och teckenspråksfilmer i appen. Om en kommun eller förskola inte har ett abonnemang på Polyglutt finns det möjlighet att prova tjänsten i 30-dagar. Fyll i formuläret för ett demokonto.

Lukulumo och kommer lanseras i Tyskland och Norge under 2019.