DF Kompetens släpper kurser i blockchain.

Världen står inför den största förändringen sedan Internet slog igenom och denna gång har tekniken namnet Blockkedja.

DF Kompetens släpper kurser i blockchain. 1Likt med Internet är det svårt att förutspå exakt hur blockkedjor kommer att förändra världen och hur de ska tillämpas.

Efter otålig väntan kan vi nu se ”tipping point” närma sig med ett allt större antal företag som provar tekniken praktiskt. Det finns dock fallgropar och i den hype som finns just nu sker satsningar där blockkedjor egentligen inte tillför tillräckligt mervärde för att det ska vara gynnsamt. Vi har därför tagit fram två kurser inom ämnet, Blockchain Technology och Blockchain Business.

Med tekniken som möjliggörare utmanas affärsmodeller, bland annat där mellanhänder spelar en betydande roll och det skapas nya vägar att bygga tillit i värdeerbjudandet. Utbildningen Blockchain Business fokuserar på affärsperspektivet av blockkedjor och syftar till att lära deltagarna hur man på bästa sätt kan identifiera de områden som lämpar sig för blockkedje-tillämpningar, samt bli bättre rustade för att skapa nya möjligheter på sina företag.

Utbildningen Blockchain Technology fokuserar istället främst på den tekniska aspekten av blockkedjor och ger dig en grundläggande teoretisk och teknisk förståelse för blockkedjeteknik. Efter kursen får du som deltagare en grundläggande förståelse för hur blockkedjeteknik fungerar ur ett teoretiskt samt tekniskt perspektiv. Genom kodexempel och livekodning får deltagarna själva möjligheten att koda egna lösningar.

Blockchain Business och Blockchain Technology ger dig förmågan att förstå den allt intensivare utvecklingen inom blockkedjor och ger dig en plattform för din fortsatta kompetensutveckling inom blockchain-världen.