Hem EFTER PLUGGET Nya digitala läroplattformen NOKflex lyfter matematiken  

Nya digitala läroplattformen NOKflex lyfter matematiken  

Publicerat av: Redaktionen

NOKflex är ett digitalt läromedel i matematik och framtaget av Natur & Kultur.

Läromedlet utprövas och används idag på skolor runt om i landet och är ett uppskattat verktyg av såväl elever som lärare.

Läromedlet föddes ur en efterfrågan att satsa ytterligare på matematik. Kärnfrågan ”hur digitaliserar vi matematikboken?” ledde till den digitala läroplattformen NOKflex som fullt utbyggd kommer att inbegripa tre moment – undervisning, övning och bedömning. Tack vare interaktion, valmöjligheter och feedback kan NOKflex effektivisera lärarnas undervisning och öka elevernas kunskaper.

Digitaliseringens möjligheter

Daniel Barker, digital läromedelsutvecklare på Natur & Kultur, och som även arbetar som lärare, berättar hur han tidigare bedrev undervisning på samma sätt som hans lärare alltid hade gjort, d v s efter lärarens genomgång jobbade eleverna självständigt i boken.När datorn gjorde sitt intåg i skolan fick man upp ögonen för digitaliseringens möjligheter.

Värdefull feedback

danielMed det digitala läromedlet NOKflex vill man uppmuntra till strukturerad undervisning och få eleverna att nå de högre målen. Tekniken stöttar undervisningen vilket kan leda till snabba resultat. I NOKflex kan man inhämta statistik från elevernas arbete och få en inblick i vilka uppgifter som eleverna har lätt för respektive ofta fastnar på. Det ger en bra feedback både till eleven och läraren. I läromedlet betonas de kritiska moment som man måste klara i läroplanen.

  • Vår kärnverksamhet som läromedelsförlag är att tillhandahålla en röd tråd och ge stöd i metoderna. Vi vill bistå med material som gör att man kan ta tillvara på elevernas återkoppling till läraren, säger Karolina Danström, redaktionschef för läromedel på Natur & Kultur.

Lyfter lärarrollen och undervisningen

Daniel Barker menar att NOKflex främsta förtjänst är att det lyfter lärarrollen i läromedlet. Den nya tekniken bidrar också till ett levande klassrum då det främjar och underlättar kommunikation och resonemang med eleverna. Man kan lättare möta varje elev på den nivå de befinner sig på. Samtidigt skapas en positiv interaktion där eleverna blir resurser för varandra.

Formulera och reflektera

Eleverna är positiva till NOKflex. De vill bli utmanade och tack vare det digitala upplägget kan de snabbt komma vidare från uppgifter som de redan behärskar. Med hjälp av NOKflex får eleverna möjlighet att själva formulera frågor och reflektera kring svaren. För eleverna kan datorn kan ge mer feedback än att titta i facit och guida eleven framåt.

Ständig utveckling

Natur & Kultur får även positiv feedback från lärarna. Man upplever att man har lyckats ta fram en produkt som lärarna faktiskt har sökt, en funktionalitet som efterfrågas. Dessutom är metoden säkrad, funktionaliteten i NOKflex har enligt många forskare avsedd effekt.

  • Vi ser att det finns ett stort behov ute på skolorna. Kraven på ett digitalt läromedel höjs varje år. När man delar visionen med lärarna får man många bra tankar tillbaka och kan finjustera ytterligare. För oss som läromedelsproducenter är feedback avgörande. Man är aldrig bättre än sin senaste produkt, framhåller Karolina Danström.

Framtiden är redan här

NOKflex är på många sätt ett nytt förhållningssätt och kan fungera lika bra för andra ämnen även om det än så länge bara används inom matematik. På Natur & Kultur ser man NOKflex som en vägdelare som kommer göra undervisningen och lärandet mer effektivt om man nyttjar det på rätt sätt.

  • danielSom traditionellt läromedelsförlag satsar vi på att kunna bistå skolorna med material på alla stadier och i alla ämnen. För oss är framtiden redan här, vi kommer fortsätta göra material som stöttar undervisningen både digitalt och traditionellt, avslutar Karolina Danström.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>