Digitalisering av SFI – forskningsprojekt kortar inlärningstiden

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt ska minska sfi-elevers inlärningstid med 25 % med hjälp av ett nytt digitalt verktyg.

Digitalisering av SFI - forskningsprojekt kortar inlärningstiden 1– Projektets grundidé är att inspirera sfi-elever och effektivisera deras lärande. Vi kallar projektet DIGSFI och jag är stolt över detta unika samarbete. Vårt mål är att korta inlärningstiden för sfi-elever med 25 %, säger Martin Tiberg, VD för Invigos och projektledare för DIGSFI.

Bakom projektet ligger Invigos, Hermods, VLM (Virtuella lärmiljöer), KTH (Kungliga tekniska högskolan) och Lingsoft. Projektet delfinansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Alla parter har en viktig del i projektet. I Invigos skriv- och lärverktyg utvecklar eleverna inte bara sina texter utan även sin förmåga och motivation att skriva. Lingsoft, nordens största utvecklare av språkteknologitjänster, utvecklar språkkontroller som belyser både de språkområden som eleven behärskar och de som eleven måste förbättra. Hermods, som är Sveriges största sfi-aktör, och VLM kravställer projektet, anpassar innehållet till målgruppen och utför användartester. KTH ansvarar för studiedesign och dataanalys av projektets effektstudie.

Effektstudien startades den 29:e november

Den 29:e november påbörjades en effektstudie som mäter hur mycket sfi-elevernas resultat förbättras. Under studien deltar 16 lärare och ca 600 elever som läser sfi på D-nivå på tre av Hermods sfi-skolor i Stockholm, Uppsala och Malmö.

– Vi hoppas såklart att vi ser goda resultat på elevernas skrivutveckling. Förhoppningsvis kan detta bli till ett permanent koncept, säger Ania Hartman, affärsutvecklare från SFI Hermods och del projektledare i DIGSFI.