Digitalisering på schemat – nutidens lärande i förskola och grundskola

Den 18 maj arrangerar Vetenskapsfestivalen en helt kostnadsfri heldagskonferens om digitalisering och digital kompetens för lärare i förskola och grundskola. Konferensen arrangeras i samband med Vetenskapsfestivalens skolprogram i Göteborg 8-19 maj.

Nyligen fattade regeringen beslut om att digitalisering och programmering skrivs in i grundskolans läroplan och detta kommer att påverka tusentals lärare.

Från och med 1 juli 2018 ska den nya omskrivna läroplanen gälla och innan dess ska lärare och andra pedagoger få grepp om vad det handlar om. Lärarna måste få rätt verktyg och fortbildning för detta.

Den 18 maj 2017 bjuds pedagoger in till en gratis heldagskonferens för att lära sig mer om digitalisering med föredrag, workshops, samtal och frågestunder.

Vetenskapsfestivalen vill hjälpa alla som jobbar i skolan att reda ut begrepp, få rättvisande fakta och rön, mängder av inspiration och prova-på-övningar – allt för att ge lärarna en kravlös, positiv och engagerande kickstart att komma igång med digitaliseringen i klassrummet.

Skolans viktiga uppgift blir att fostra eleverna till att bli digitalt kompetenta medborgare med kunskaper kring grundläggande programmering, datalogi, IT och källkritik.

Konferensen “Digitalisering på schemat – nutidens lärande i förskola och grundskola” pågår mellan kl 8:00 och 17:00 den 18 maj. Plats: Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet/Pedagogen.

Lär mer och upptäck hela skolprogrammet.

Fakta Vetenskapsfestivalen

  • Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest.
  • Det är en årligen återkommande mötesplats där forskare under lustfyllda former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet.
  • Skolprogrammet pågår 8-19 maj.

Huvudmän: Chalmers, Göteborgs universitet, Vetenskapsrådet, Vinnova, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, och Riskbankens Jubileumsfond.