Digitalt berättande för elever på språkintroduktions programmet

Med start tisdag 10 april kommer gymnasieelever som går på språkintroduktionsprogrammet på Gymnasieskolan Vipan och Polhemskolan i Lund under två dagars workshopar att skriva, spela in och illustrera egna berättelser tillsammans med pedagoger från Kulturskolan Lund.

Digitalt berättande för elever på språkintroduktions programmet 1Projektet äger rum i omgångar under två veckor i april, på Lunds kommuns kulturhus Stenkrossen.

Utgångspunkten för dessa workshopar är projektet Sverige Berättar, ett projekt som startades av Kulturskolan i Stockholm och som sedan har upprepats på flera platser i Sverige. Deltagarna får utifrån ett givet tema skriva en egen, kort berättelse, som de sedan själva läser in som en ljudinspelning i en läsplatta. Med hjälp av ett par olika appar illustreras sedan denna berättelse, antingen med bilder från exempelvis deltagarnas mobiltelefoner, med filmklipp eller med teckningar som ritas direkt i läsplattan. Resultatet blir att varje deltagare skapar en helt unik, två till tre minuter lång film.

Deltagarna i workshoparna på Stenkrossen kommer att kunna välja bland temana ”En resa”, ”Min favoritplats” och ”Om 10 år”. Deras berättelser kommer att visas på en vernissage i Stadshallen LAB den 23 maj.