Edholm (L): Stötta skolor att ta fram regler om mobilförbud

Skolinspektionen har, efter att ha fattat beslut om ett fall i Orsa kommun, meddelat att en skola kan förbjuda mobilanvändning så länge eleverna får vara med och ta fram vilka regler som gäller.

lotta-edholm
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden

Liberalerna i Stockholms stad välkomnar att skolorna nu äntligen fått en uttrycklig rätt att själva bestämma över mobilernas vara eller icke vara i skolan och undrar hur Stockholms stad ska se till att fler skolor som vill införa mobilförbud också får möjlighet att göra det.

–  Elever som sitter och messar eller spelar spel på lektionen får svårare att lära sig, och deras klasskamrater störs naturligtvis också. Därför är jag glad att det nu står klart att skolan faktiskt har rätt att bestämma när mobilen får användas och inte, så länge reglerna tas fram på ett bra sätt. Med dagens besked i ryggen vill vi liberaler se att staden stöttar och förtydligar för skolorna hur de själva kan ta fram egna regler kring mobilanvändning, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

–  Idag svarar tyvärr ungefär varannan åttondeklassare i Stockholms skolor att de inte har tillräcklig arbetsro på lektionerna. Vi måste sätta ner foten mot stök och otrygghet och låta eleverna fokusera på kunskap, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

Post Comment