Eleverna berättar – Vad gör dig motiverad när du studerar?

Vi tror att motivation är en grundförutsättning för att elever ska lyckas i skolan. Men vad är det egentligen som motiverar elever till sina studier?

Lina, 18, berättar om vad som gör henne motiverad i skolan.

Tidigare har vi kommit fram till att motivation är en av huvudpunkterna för att elever ska lyckas i skolan. Men vad är motivation och vad är det som motiverar? Vi frågade en grupp gymnasieelever om deras tankar kring motivationen i skolan. Lina, 18, berättade att för henne har motivation jättemycket med miljön att göra, för henne kommer motivationen många gånger genom en strukturerad miljö och med bra studiematerial.

– Om jag har bra pennor och om jag har bra skrivhäften, det gör mig jättemotiverad, säger Lina, 18.

Likt frågan om vad som gör ett läromedel bra hamnar vi åter igen i att det inte alltid är informationen eller ämnet i sig som motiverar till att lära sig, utan det är strukturen, materialen och helhetsupplägget.

Det här är den fjärde delen i vår serie “Eleverna berättar”.