En global jätte och flera startups nya medlemmar i branschorganisation för svensk edtech

Branschorganisationen för svensk edtech, Swedish Edtech Industry, växer med ytterligare fem medlemmar, från ett bolag värderat till 8 miljarder till en helt ny startup som snart lanserar.

En global jätte och flera startups nya medlemmar i branschorganisation för svensk edtech 1Våra nya medlemmar visar på bredden i branschen, innovativa lösningar som löser problem på olika nivåer, säger Jannie Jeppesen, VD för branschorganisationen. De är alla innovatörer som arbetar tätt tillsammans med skola eller vuxenutbildning, för att lösa problem.

“För oss är det självklart att vara med i Swedish Edtech Industry för driva frågan om globala, öppna standarder inom Edtech och höja beställarkompetensen och transparensen i alla processer. Det kommer att göra vårt utbildningssystem bättre. Vi tror att vi kan vara med och bidra med ett globalt perspektiv och det är viktigt eftersom världen krymper och avstånd mellan människor aldrig varit kortare” -Martin Bergström, Regional Director Instructure

Instructure, kanske mest känd genom sitt varumärke Canvas, en internationell edtech-superstjärna som gått från några få anställda till 1100 globalt sedan 2011, har med sitt LMS, Learning Management System, erövrat världen. Gro Play, ett spelbolag som tidigare fokuserat mest på lärspel, men nu satsar på det formella utbildningssystemet för små barn. De befinner sig just nu som en av de antagna på xEdu, edtech-acceleratorn i Helsingfors. Visedu kommer från en forskningstung miljö på Linköpings universitet och tar fram en produkt som skall hjälpa till med att konkretisera och visualisera matematik och därigenom skapa en större förståelse och intresse för matematiken. Labbo, som också är ett ungt bolag startat av en lärare, förenklar matematik och ett fysikstudier för att öka resultaten. Moblrn, har en bakgrund och starkt fotfäste i corporate education med enkla mobila lösningar för utbildning, nu tar man steget in i skola.

En bransch i snabb tillväxt

Den svenska edtech branschen är stor och befinner sig i stark tillväxt enligt den senaste rapporten som visar på 12% tillväxt, de nya bolagen blir dessutom fler och har en procentuell ökningstakt på över 50%.

Globalt är edtech en av de snabbast växande marknaderna.

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.