En skolbibliotekstjänst och ett naturvetenskapligt läromedelsföretag nya medlemmar i Swedish Edtech Industry

Systematic och Hands-On Science blir nu nya medlemmar i branschorganisationen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry.

En skolbibliotekstjänst och ett naturvetenskapligt läromedelsföretag nya medlemmar i Swedish Edtech Industry 1Swedish Edtech Industry startade så sent som i januari 2017 och samlar idag drygt 80 företag som levererar utbildningsteknologi till utbildningssektorn.

Nu blir vi fler som kan samarbeta i ett starkt ekosystem som delar kunskap och där vi kan arbeta branschövergripande med olika initiativ och förbättringsfrågor, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry. Extra roligt är nu att vi även representerar den viktiga skolbibliotekssektorn och får in ett bolag som så tydligt nischar sig inom de naturvetenskapliga ämnena. Vi är en förhållandevis ung bransch och när vi nu etablerat oss har vi för första gången ett forum för samverkan där ökad kvalitet och effektivisering står i fokus.

Vi har redan startat flera branschövergripande initiativ för att underlätta och få smarta ekosystem på plats ute på skolorna och i utbildningssystemet för vuxna, där Edtechkartan, med sitt inköpsstöd, har blivit ett nav för det arbetet.

Hands-On Science: är ett läromedelsföretag som fokuserar på kompetensutveckling, lärarhandledningar och material inom naturvetenskap och programmering. Hands-On Science ägs av Lekolär sedan 2019.

Systematic: levererar tjänster och plattformar, bland annat Cicero, för administration och leverans av bibliotekstjänster och innehåll, både till folkbibliotek och skolbibliotek.

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.